ด่วน ผู้ว่าบุรีรัมย์ สั่งปิดเมือง

วันที่ 16 มีนาคม เพจ“ลุงเนวิน” ได้โพสต์หนังสือแถลงการณ์โดย นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องด้วยในสถานการณ์ปัจจุบัน มีการระบาดของโรด COVD-19 ทั่วโลก โดยมีผู้ติดเชื้อทั่วโลก จำนวน 146,280 ราย มีอาการรุนแรง 6,082 ราย เสียชีวิต 5,441 ราย(ข้อมูล ณวันที่ 14 มีนาคม 2563) สำหรับประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ สะสม 144 ราย เสียชีวิต 1 ราย ซึ่งพบว่มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จังหวัดบุรีรัมย์ จะยังไม่มีผู้ติดเชื้อ แต่มีความจำเป็นที่ต้องมีมาตรการที่เข้มขัน เพื่อให้คนบุรีรัมย์ และผู้ที่จะเข้ามาท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นจึงมีมาตรการดังต่อไปนี้
1. ปิดเมืองด้วยมาตรการสาธารณสุข
1.1 การคัดกรองไข้ ผู้ที่เข้ามาในจังหวัดบุรีรัมย์ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติ ผู้ที่กลับมาจากต่างประเทศ ต่างจังหวัด ได้แก่ การคัดกรองไข้ที่สนามบิน สถานีรถไฟโรงแรมที่พัก และหมู่บ้านด้วย กิจกรรมนายก กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. เคาะประตูบ้าน
1.2 มีระบบการลงทะเบียนติดตามเฝ้าระวังไข้ ตลอด 14 วัน เริ่มตั้งแต่เข้ามาใน จังหวัดบุรีรัมย์ และเชื่อมโยงระบบเฝ้าระวังสาธารณสุขต่อไป

2 หยุดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายโรค
2.1 ยกเลิกหรือเลื่อนกิจกรรมการชุมนุมคนจำนวนมาก ตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป เช่นยกเลิกหรือเลื่อนการจัดประชุมสัมมนา กิจกรรมบันเทิง สันทนาการ จัดงานประเพณี การเรียนภาคฤดูร้อน การเรียนพิเศษ การกวดวิชาบวชณรภาคฤดูร้อน งดตลาดนัด ตลาดเชราะกราว ตลาดคลองถม หากมีกิจกรรมจำเป็นไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนได้ ต้องแจ้งและขออนุญาตต่อนายอำเภอ พร้อมทั้งดำเนินการตามมาตรการของสาธารณสุข อย่างเข็มขัน เช่น คัดกรองไข้ และปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะส่วนบุคคล เช่น สนับสนุนให้มีการใช้หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และการจัดระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 1 เมตร
2.2 สนับสนุนให้มีช้อนกลางส่วนบุคคสำหรับประชาชนทั่วไป โดยให้ร้านอาหารจัดให้มีช้อนกลางส่วนบุคคลในการรับประทานอาหารร่วมโต๊ะ ต้องมีถ้วยแบ่งน้ำจิ้มส่วนบุคคลสำหรับลูกชิ้นยืนกิน เป็นตัน

 


3. การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์
3.1 ด้านการรักษา ได้มีการจัดหอผู้ป่วยยืนยันการวินิจฉัย โดยมีห้องแยก ห้อง ความดันลบ (Negative Pressure) ในทุกโรงพยาบาลในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยหากการระบาดเข้าสู่ระยะที่ 3 มีการเตรียมความพร้อม ได้แก่ ห้องแยก จำนวน 12 ห้อง ,Cohort ward (หอผู้ป้วยรวมแยกโรค) 20 เตียง ,ICU สำหรับผู้ป่วยหนัก 3 เตียง ใน โรงพยาบาลบุรีรัมย์ และได้รับการสนันสนุนโรงแรม BRIC BOX  ซึ่งสามารถจัดให้เป็นห้องแยกระบบปิด จำนวนถึง 80 ห้อง โดยได้รับการสนับสนุนจากท่านประธานสโมสร ฟุตบอลบุรีรัมย์ ยู"นเต็ด ทำให้จังหวัดบุรีรัมย์มีความสามารถในการรองรับผู้ป่วยยืนยันการวินิจฉัยได้มากถึง 115 คน
3.2 ต้านการสอบสวนป้องกันควบคุมโรค ได้มีทีมหน่วยปฏิบัติการควบคุม
โรคติดต่อ (CDCU) ระดับจังหวัด โตยมีแพทย์เฉพาะทางที่ผ่านการอบรม ระบาดวิทยาจำนวน 4 คน และมีทีม CDCU ระดับอำเภอครบทั้ง 23 อำเภอ ซึ่งสามารถให้ความมั่นในกับประชาชนชาวบุรีรัมย์ และผู้ที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ได้คลอบคลุมทุกพื้นที่ได้ทันเวลาและขอฝากการรณรงค์ที่สำคัญที่จะสามารถลดการแพร่กระจายโรคมายังจังหวัดบุรีรัมย์ได้โดยการขอความร่มมือด้วยคำสำคัญนี้ "รักพ่อห่วงแม่ทำได้ตัวยการไม่เดินทางสงกรานต์เพื่อหยุดโควิด19"

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ไปรยา เปลี่ยนสมัย

ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : โควิด19  บุรีรัมย์ 

ติดตามข่าวอื่นๆ