สมเด็จพระสังฆราชฯ โปรดประทานกัปปิยภัณฑ์ จำนวน 2 ล้าน เป็นทุนจัดหาหน้ากากอนามัย

เกาะติดสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิด สำหรับโรคปอดอักเสบชนิดรุนแรงที่เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ ไวรัสโควิด -19 ที่กำลังระบาดในจีน โดยเริ่มมีการรายงานว่าพบผู้ป่วยโรคนี้ครั้งแรกเมื่อเดือน ธ.ค. ปี 2562 ที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ตอนกลางของประเทศจีน จนตอนนี้โรคไม่ได้จำกัดอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว แต่ยังกระจายไปทุกมณฑลและเขตการปกครองอื่นๆ ของจีน และหลายประเทศทั่วโลกจนมีผู้ติดเชื้อแล้วกว่า 110,000 ราย ทั้งยังทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า 3,800 รายและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นอีก

โดยก่อนหน้านี้ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยว่า สมเด็จพระสังฆราชได้พระราชทานเงินเบื้องต้นจำนวน 2 ล้านบาทเพื่อจัดซื้อหน้ากากอนามัยแจกจ่ายให้กับพระสงฆ์ยังวัดต่างๆ โดยเฉพาะวัดที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก และขณะนี้ตนพยายามติดต่อเพื่อทำการจัดซื้อ ในส่วนมาตรการการดูแลป้องกันของพระสงฆ์ ขณะนี้พยายามให้วัดที่เป็นตึกท่องเที่ยว ทำความสะอาดทุกวัน หากวัดไหนมีงบประมาณในการฉีดพ่นยากำจัดเชื้ออยากให้ดำเนินการ เพราะวัดถือว่าเป็นแหล่งชุมชนเช่นกัน ซึ่งในขณะนี้มีนักท่องเที่ยวต่างขาติเดินทางมาน้อยลง แต่ยังคงมีคนไทยเดินทางไปทำบุญจำนวนมาก 

 


ล่าสุด เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออกตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) ผู้กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เฝ้า ในโอกาสที่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช โปรดให้ไวยาวัจกรจัดกัปปิยกัณฑ์เท่าจำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) เป็นทุนประเดิมสำหรับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดหาหน้ากากอนามัย ประทานแก่พระภิกษุสามเณรทั่วประเทศ

 


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช โปรดประทานพระดำริในการประทานกัปปิยกัณฑ์เพื่อจัดหาหน้ากากอนามัย  นับแต่มีสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ และเริ่มการระบาดของโรค COVID-19 ความปรากฏดังหนังสือที่ สสร.068/2563 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 แจ้งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตอนหนึ่งว่า

 


“อนุสนธิ ตามที่ เกิดโรคระบาดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และสถานการณ์ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศสูงเกินมาตรฐาน จนอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ความทราบตามข่าวสารที่ปรากฏแล้ว นั้น

 


เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของพระภิกษุสามเณร ตลอดจนประชาชนทั่วไป จึงมีพระบัญชาโปรดให้ไวยาวัจกรจัดกัปปิยภัณฑ์เท่าจำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ประทานเป็นทุนประเดิมมาเพื่อพิจารณาสั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาของท่าน จัดหาหน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐาน ถวายแด่พระภิกษุสามเณรทั่วประเทศ 

 


อนึ่ง ทรงพระปรารภสนับสนุนให้วัดซึ่งมีอยู่คู่ชุมชนทั่วประเทศ เป็นศูนย์กลางการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยแก่ประชาชนไม่จำกัดสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ผู้ประสบความเดือดร้อนหรือมีความเสี่ยงต่อสถานการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ มีพระบัญชาโปรดให้พระสังฆาธิการทั่วราชอาณาจักร ร่วมมือกับหน่วยราชการในพื้นที่ในการเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดและบรรเทาความเดือดร้อนจากมลภาวะทางอากาศ เพื่อสุขภาวะของพระภิกษุสามเณรและประชาชนโดยทั่วกัน”

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สุลาลีวัลย์ หงษ์เวียงจันทร์

ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : โควิด19  ไวรัสระบาด  ไวรัส  สมเด็จพระสังฆราช 

ติดตามข่าวอื่นๆ