ไทยออยล์จัดงานขอบคุณพันธมิตรในความสำเร็จการเสนอขายหุ้นกู้

          เมื่อเร็วๆ นี้ คุณวิรัตน์ เอื้อนฤมิต (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงขอบคุณพันธมิตรในความสำเร็จการเสนอขายหุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐอเมริกาไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ จำนวนรวม 565 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนการลงทุนของบริษัทฯ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินและพันธมิตรเข้าร่วม ณ ห้องอาหาร บลู แอนด์ แบร์ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสทอเรีย กรุงเทพฯ

          หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก Standard and Poor’s ที่ระดับ BBB+ และ และ Moody’s ที่ระดับ Baa1 อายุ 30 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.50 ต่อปี ถือว่าเป็นหุ้นกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์สำหรับหุ้นกู้อายุ 30 ปีของประเทศไทย และยังเป็นหุ้นกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุดของบริษัทที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ BBB (Investment Grade) จากภูมิภาคเอเชียในรอบปีที่ผ่านมา

          ภาพ (ซ้ายไปขวา) : คุณอลิศา เนตยสุภา, ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายสินเชื่อธุรกิจ, HSBC Thailand ; คุณอัญชลี บุญทรงษีกุล, Head of Global Banking,ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ไทย จำกัด (มหาชน); Mr.Tibor Pandi, Country Officer, ธนาคารซิตี้แบงค์ (ประเทศไทย); คุณภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงินและบัญชี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน); คุณวิรัตน์ เอื้อนฤมิต, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน); คุณอรกัญญา พิบูลธรรม, Thailand Chief Country Officer,  Bank of America Merill Lynch; คุณสมลักษณ์ ทินมณี Chief Executive Officer,ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ; คุณชาตรี โสตางกูร Head of Markets, ธนาคารออสเตรเลีย แอนด์ นิวซีแลนด์ กรุ๊ป ลิมิเต็ด ประเทศไทย.

สำหรับบรรณาธิการ

          ไทยออยล์เป็นผู้ประกอบธุรกิจการกลั่นและจำหน่ายนํ้ามันปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2504 โดยมีธุรกิจหลักคือ การกลั่นนํ้ามันปิโตรเลียม ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 275,000 บาร์เรลต่อวัน

          นอกจากนี้ ไทยออยล์มีระบบการบริหารจัดการที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (Operational Excellence) โดยบริหารงานเป็นกลุ่มที่มีการเชื่อมโยงธุรกิจ ทั้งธุรกิจการกลั่นน้ำมัน ธุรกิจปิโตรเคมีและธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน โดยร่วมวางแผนการผลิตก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนต่ำ ขณะเดียวกันมีคุณภาพสูงในระดับโรงกลั่นชั้นนำ (Top quartile) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทำให้ได้เปรียบเชิงต้นทุนการผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนั้น ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องหลากหลาย เช่น ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจสารทำละลาย ธุรกิจบริหารการขนส่งทางเรือและทางท่อ ธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจผลิตสารตั้งต้นสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์สารทำความสะอาด ธุรกิจบริการจัดเก็บนํ้ามันดิบ นํ้ามันปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และธุรกิจให้บริการด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสำหรับกลุ่มไทยออยล์                                   


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
marketing

ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : ไทยออยล์  ซื้อหุ้นกู้ 

ติดตามข่าวอื่นๆ