ภณวัชร์นันท์ เสนอไอเดียรวม ‘ปภ. - ควบคุมมลพิษ’ ตั้งกระทรวงใหม่ เพื่อภาครัฐจะได้แก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5

วันนี้ (22/1/2563) นายภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์ นายกสมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการที่ภาครัฐมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ล่าช้าจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่า ตนเห็นว่า ขณะนี้หลายภาคส่วนต่างก็ได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพราะส่งผลต่อสุขภาพประชาชนและการดำเนินชีวิตประจำวันเป็นวงกว้าง อีกทั้ง ตนเชื่อว่า ปัญหานี้จะเกิดในทุกๆ ปี ดังนั้น ในฐานะที่ตนได้ทำงานในด้านการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนั้น ตนก็จะพยายามนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนได้มีอากาศที่บริสุทธิ์ในการหายใจ ซึ่งถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการดำรงชีวิต

อ่านข่าว 
ภณวัชร์นันท์ เสนอไอเดียรวม ‘ปภ. - ควบคุมมลพิษ’ ตั้งกระทรวงใหม่ เพื่อภาครัฐจะได้แก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5

 

นายภณวัชร์นันท์ กล่าวต่อว่า ส่วนการที่ภาครัฐถูกประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ในการแก้ไขปัญหาว่าล่าช้านั้น ตนเห็นว่า กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีหน้าที่ ดูแลป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ได้ เกี่ยวข้องโดยตรงนั้น เปรียบเสมือน ‘ยักษ์ไม่มีกระบอง’ เพราะมีหน้าที่แต่ไม่มีอำนาจทางกฎหมายในการบังคับให้หน่วยงานต่างๆ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้ง ตนเห็นว่า ยังมีอีกหลายกรมที่ทำงานทำนองเดียวกัน เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย สถาบันความปลอดภัย ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน เป็นต้น ซึ่งตนอยากให้มีการรวบรวมหน่วยงานข้างต้นมาเป็นกระทรวงใหม่ คือ กระทรวงป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีการทำงานในการแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จและเป็น ‘ยักษ์ที่มีกระบอง’ ที่น่าเกรงขาม และสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนในการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี


“รัฐบาลควรยกระดับ กรมป้องกันสาธารณภัย ขึ้นเป็น กระทรวงป้องกันสาธารณภัย และสิ่งแวดล้อม โดยดึง สถาบันความปลอดภัย ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ของกระทรวงแรงงาน มาขึ้นกับ กระทรวง และนำกฎหมายความปลอดภัยทั้งหมด มากระทรวงใหม่ เพราะทุกสถานประกอบการ จะมี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ มีอยู่ทุกที ประสานงาน ทำงานให้เป็นระบบ ตรวจสอบระบบน้ำเสีย ควันพิษ ก่อนปล่อยออกจากสถานประกอบการ จะแก้ปัญหา สิ่งแวดล้อม ทั้งนำเสีย อากาศ และภัยต่างๆได้เป็นระบบ แก้ปัญหา ฝุ่น pm 2.5  แบบยั่งยืนเพื่อสร้างอากาศที่สะอาดให้ลูกหลาน” นายภณวัชร์นันท์กล่าว

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
เอกสิทธิ์ ชูวารี

ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : มลพิษฝุ่น PM2.5  นักประดิษฐ์  มลพิษ  วิธีแก้ปัญหา 

ติดตามข่าวอื่นๆ