นายกฯนักประดิษฐ์ ขอบคุณกระทรวง อว. หลังตอบรับหลักการ ย้ำเป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐและยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่

นายภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์ นายกสมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการเข้าพบ นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อสนับสนุนโครงการ Young Creative Awards Startup Thinking ประจำปี พ.ศ. 2563 ว่า ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่ทางกระทรวง อว. เข้าใจในหลักการของโครงการ ที่ต้องการสนับสนุนให้เยาวชนไทยรู้จักกระบวนการการต่อยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่เดิม และคิดวิเคราะห์นำสิ่งต่างๆ เพื่อนำมาเป็นนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศ รวมทั้ง สร้างเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีโลก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ที่มีเป้าหมายเพื่อเชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ สร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ

 

“ผมต้องขอขอบคุณทางกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ ที่ได้ตอบรับในหลักการของโครงการที่ทางสมาคมฯ ได้เสนอ ซึ่งผมขอย้ำว่า
เป็นโครงการที่มีความมุ่งหมายให้ ให้เยาวชนมีแนวคิดที่จะพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และ นวัตกรรมให้เข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและประเทศชาติ ถือว่า สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของคนไทย ที่มุ่งเน้นตอบสนองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21  ดังนั้น การพบปะกับทางผู้บริหารกระทรวง อว. ในครั้งนี้ เป็นเรื่องที่สำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการดังกล่าว ที่ทางสมาคม จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันนักประดิษฐ์ไทย 2 กุมภาพันธ์ 2563ด้วย” นายภณวัชร์นันท์กล่าว

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ไอรินทร์ ศิระอำพรวัชร์

ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : นักประดิษฐ์  นายกฯ 

ติดตามข่าวอื่นๆ