บีทีเอส​ จัดทำบัตรแรบบิทชุดพิเศษเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

นายคีรี กาญจนพาสน์  ประธานกรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ​พระราชทานพระบรมราชานุญาตจาก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้อัญเชิญพระปฐมบรมราชโองการ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภาพตราสัญลักษณ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก​ พุทธศักราช ๒๕​๖​๒​ และภาพเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ มาจัดทำบัตรแรบบิทที่ระลึกชุดพิเศษเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช​ ๒๕​๖​๒​ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี​ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยบริษัทฯ ได้จัดทำบัตรแรบบิทที่ระลึกชุดพิเศษเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวนทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐ ชุด จัดจำหน่ายในราคาชุดละ ๑,๐๑๐ บาท รายได้จากการจำหน่ายโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย สำหรับบัตรแรบบิทชุดพิเศษเฉลิมพระเกียรติ​

 

 

 

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕​๖​๒ ​ใน ๑​ ชุด ประกอบด้วย บัตรจำนวน ๘ ใบ  เป็นบัตรสำหรับสะสม ๗ ใบ ได้แก่ บัตรพระบรมฉายาลักษณ์  จำนวน ๑ ใบ, บัตรภาพตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕​๖​๒​ จำนวน ๑ ใบ,​ บัตรภาพเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ จำนวน ๕ ใบ และบัตรแรบบิทสำหรับใช้งาน​ (หมายเลข​ ๑๐) จำนวน ๑ ใบ​ พร้อมสมุดสำหรับใส่บัตรแรบบิทที่ระลึกพร้อมกล่องทั้งนี้ จะเปิดรับจองบัตรแรบบิทชุดพิเศษเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕​๖​๒ ​ทางเว็บไซต์  www.bts.co.th/Rabbit_Collection/Booking/ และศูนย์บริการแรบบิท (สถานีสยาม) ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓​ (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าตามลำดับการสั่งจอง ที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว)สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์แรบบิท ฮอตไลน์ โทรศัพท์ ๐๒ ๖๑๗ ๘๓๘๓ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บีทีเอส โทรศัพท์ ๐๒​ ๖๑๗ ๖๐๐๐ และ ไลน์ @btsskytrain​

 

 


 

เกี่ยวกับบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) หรือ BTS Group ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการลงทุนใน 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบริการ โดยมีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนับเป็นหนึ่งในสมาชิกของหุ้น BlueChip ที่อยู่ในดัชนี SET50 รวมถึงยังเป็นสมาชิกของดัชนี DJSI MSCI Asia Pacific และ FTSE4Good โดย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 มีมูลค่าตามราคาตลาด 170,919.1 ล้านบาท (หรือ 5.6 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ)BTS Group มุ่งเน้นการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เห็นได้จากการดำเนินธุรกิจในทุกๆ ด้าน ที่มุ่งเน้นการให้บริการที่ดีเลิศและการพัฒนาทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มุ่งเน้นการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ความพยายามและทุ่มเทของเรายังได้รับการยอมรับจากสถาบันชั้นนำต่างๆ ทั่วโลก เป็นดั่งบทพิสูจน์ถึงการมุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งถือเป็นหัวใจหลักในการทำงานของเราCITY SOLUTIONS FOR OUR CITY OUR FUTURE


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ไปรยา เปลี่ยนสมัย

ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : ประชาสัมพันธ์  BTS 

ติดตามข่าวอื่นๆ