5 ของขวัญปีใหม่ ทั้งเพิ่มค่าจ้างและได้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ

วานนี้ (13 ธ.ค.) เฟซบุ๊ก สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ได้รายงานว่า หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยว่า ในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2563 กระทรวงแรงงานได้จัดเตรียมของขวัญให้พี่น้องผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนและประชาชน ผู้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้แนวคิด “พี่น้องแรงงานไทย สุขใจถ้วนหน้ากับของขวัญปีใหม่ 2563” มากกว่าคำว่า “ให้”...ด้วยรักจากใจกระทรวงแรงงาน ดังนี้

ชิ้นที่ 1 "ให้" อัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มขึ้น 5 - 6 บาททั่วประเทศ

ชิ้นที่ 2 "ให้" เงินกู้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีตามศาสตร์พระราชา วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00ต่อปี ระยะส่งคืนสูงสุดไม่เกิน 5 ปี ช่วยผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจสามารถเข้าถึงบริการของกองทุนสามารถปลดหนี้สินนอกระบบ/หนี้บัตรเครดิต พัฒนารายได้ของตนเองและครอบครัว

ชิ้นที่ 3 "ให้" อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 0 ต่อปี แก่แรงงานที่รับงานไปทำที่บ้าน งวดที่ 1- 12 ร้อยละ 0 ต่อปี งวดที่ 13 ร้อยละ 3 ต่อปี รายบุคคลยื่นกู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท รายกลุ่มไม่เกิน 200,000 บาท ยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. 62 - 29 ก.พ. 63
 


ชิ้นที่ 4 "ให้" ความรู้และให้บริการ เปิดฝึกอบรมภาษาอังกฤษ 30 - 60 ชั่วโมง จำนวน 1,440 คน และฟรีค่าแรงซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านทุกชนิด ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน / สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่งทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมเป็นตันไป

ชิ้นที่ 5 "ให้" โปรแกรมตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ เข้าตรวจสุขภาพเชิงรุกในนิคมอุตสาหกรรม จ.ระยอง เดือนมิถุนายน 63 และนิคมอุตสาหกรรม จ.สมุทรปราการ เดือนพฤศจิกายน 63


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
เอกสิทธิ์ ชูวารี

ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : ค่าแรง  เงินกู้  ลูกจ้าง 

ติดตามข่าวอื่นๆ