อิ่มอุ่นหัวใจ สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงรับสั่งขอบใจ ผบ.ทร. ด้วยพระอัธยาศัยเป็นกันเอง

เนื่องในวโรกาสสำคัญ วันที่ 12 ธันวาคม พุทธศักราช 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ สายสะพายนพรัตนราชวราภรณ์ สวมสายสร้อยจุลจอมเกล้า และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร โดยเสด็จด้วย
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าที่ปังกรรัสมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ไปประทับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ โดยเสด็จลงผ่านเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับพระราชอาสน์ ทอดเครื่องราชูปโภค สมเด็จพระจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าที่ปังกรรัศมีโชติฯ ประทับที่กราบเรือพระที่นั่งด้านขวาเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ (แตรเดี่ยวเป่าเพลงคำนับ นายเรือตีกรับ ฝีพายถวายบังคม ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศ ยิงปืนใหญ่เฉลืมพระเกียรติ ฝ่ายละ 21 นัด)


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จลงเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประทับพระเก้าอี้ทอดเครื่องพระอิสริยยศชั้นเจ้าฟ้า บนเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ พันโท สมชาย กาญจนมณี ถวายพระแสงขรรค์ชัยศรี

 


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระแสงขรรค์ชัยศรี พลเรือเอก สมชาย ณ บางช้าง ผู้ควบคุมเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ กราบบังคมทูลพระกรุณารายงานจำนวนฝีพายประจำเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ แล้ว นาวาเอก เกษม เอี่ยมสุพรรณ นายเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ กราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเคลื่อนขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เข้าเทียบสะพานฉนวนประจำท่าราชวรดิฐ นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา ส่งเสด็จฯ บริเวณปลายฉนวนประจำท่าวาสุกรี


จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยาตราขบวนพยุหยาตราทางชลมารค จากท่าวาสุกรี ไปยังท่าราชวรดิฐ เมื่อเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เคลื่อนออกจากท่าวาสุกรีเพื่อเข้าริ้วขบวน ชาวพนักงานประโคมกระทั่งมโหระทึก สังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่และกลองชนะประจำเรือพระราชพิธีประโคมขึ้นพร้อมกัน ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมผล


เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เทียบสะพานฉนวนประจำท่าราชวรดิฐ นาวาเอก ธรรมรงค์ สุวรณกูฏ อัญเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ ๙ จากบุษบกเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช ขึ้นพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัยไปประดิษฐานบนพระราชยานถม ซึ่งเทียบหน้าพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย เตรียมเข้าริ้วขบวนราบยาตราไปยังพระบรมมหาราชวัง เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เคลื่อนออกจากท่าราชวรดิฐ


เวลา 17.51 น. ยาตราริ้วขบวนราบออกจากท่าราชวรดิฐ เลี้ยวช้ายไปตามถนนมหาราช เลี้ยวขวาถนนหน้าพระลาน เลี้ยวขวาเข้าพระบรมมหาราชวัง ทางประตูวิเศษไชยศรี ประตูพิมานไชยศรี เลี้ยวขวาถนนอมรวิถี เลี้ยวซ้ายเทียบพระราชยานพุดตานทองที่เกยพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท

 


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าที่ปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร รอเฝ้าฯ รับเสด็จ ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี


พระราชทานพระแสงขรรค์ชัยศรี ให้ พันโท สมชาย กาญจนมณี เชิญไว้ เสด็จขึ้นพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท เสด็จลงจากพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาททรงเปลื้องพระมาลาเส้าสูง เสด็จฯ เข้าพระที่นั่งราชกรัณยสภา ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย ประทับพักพระราชอิริยาบถ รถยนต์พระประเทียบอัญชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 9จอดเทียบหน้าขบวนรถยนต์พระที่นั่งข้างประตูกำแพงแก้ว พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เรียบร้อยแล้ว

 

 

ได้เวลาสมควร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าที่ปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง ข้างประตูกำแพงแก้ว พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พร้อมด้วยรถยนต์พระประเทียบอัญเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 9 นำรถยนต์พระที่นั่งจากพระบรมมหาราชวัง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

 


นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งช่วงเวลาที่สุดแสนประทับใจอีกหนึ่งอย่าง เมื่อแฟนเพจเฟซบุ๊ก เรารัก สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา : Our Beloved HRH Princess Bajrakitiyabha โพสต์คลิป พร้อมระบุข้อความสุดประทับใจว่า "ขอบคุณนะคะ เรือแจวได้ราบรื่น ทุกอย่างราบรื่น

 

 


เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงมีพระดำรัสกับ พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้บัญชาการขบวนเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ว่า ขอบคุณนะคะ เรือแจวได้ราบรื่น ทุกอย่างราบรื่น"

 

 


ขอบคุณเฟซบุ๊ก เรารัก สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา : Our Beloved HRH Princess Bajrakitiyabha


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สุลาลีวัลย์ หงษ์เวียงจันทร์

ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  เสด็จทางชลมารค  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ติดตามข่าวอื่นๆ