ไทยออยล์จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล Thaioil Charity Run 2019 นำรายได้สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์กว่า 900,000 บาท

          เมื่อเร็วๆ นี้ ไทยออยล์จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล Thaioil Charity Run 2019 โดยมีคุณวิโรจน์ มีนะพันธ์ (ที่ 5 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกำกับกิจการองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) คุณปัทมา วิวัฒน์วานิช (ที่ 5 จากขวา) นายกกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา คุณสมเจตต์ พานทอง (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 9 และ คุณสมศักดิ์ เกตุวัตถา (ที่ 4 จากซ้าย) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งการกุศลดังกล่าว ณ อ่างเก็บน้ำบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

          โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพี่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต การออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพ รวมไปถึงกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอศรีราชารวมทั้งการทำประโยชน์ร่วมกัน โดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และนักวิ่งทั้งในพื้นที่ จ.ชลบุรี และใกล้เคียงเข้าร่วมกว่า 3,700 คน โดยรายได้ในการจัดกิจกรรมทั้งสิ้นกว่า 900,000 บาท นำไปสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ สมทบทุนสร้าง “อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี” โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นจำนวนเงิน 600,000 บาท ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย บางพระ 100,000 บาท กิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา 100,000 บาท และชมรมผู้สูงอายุ อบต. บางพระ 100,000 บาท

สำหรับบรรณาธิการ

          ไทยออยล์เป็นผู้ประกอบธุรกิจการกลั่นและจำหน่ายนํ้ามันปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2504 โดยมีธุรกิจหลักคือ การกลั่นนํ้ามันปิโตรเลียม ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 275,000 บาร์เรลต่อวัน

 

 

 

          นอกจากนี้ ไทยออยล์มีระบบการบริหารจัดการที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (Operational Excellence) โดยบริหารงานเป็นกลุ่มที่มีการเชื่อมโยงธุรกิจ ทั้งธุรกิจการกลั่นน้ำมัน ธุรกิจปิโตรเคมีและธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน โดยร่วมวางแผนการผลิตก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนต่ำ ขณะเดียวกันมีคุณภาพสูงในระดับโรงกลั่นชั้นนำ (Top quartile) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทำให้ได้เปรียบเชิงต้นทุนการผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนั้น ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องหลากหลาย เช่น ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจสารทำละลาย ธุรกิจบริหารการขนส่งทางเรือและทางท่อ ธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจผลิตสารตั้งต้นสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์สารทำความสะอาด ธุรกิจบริการจัดเก็บนํ้ามันดิบ นํ้ามันปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และธุรกิจให้บริการด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสำหรับกลุ่มไทยออยล


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
marketing

ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : ไทยออยล์  ชิงชนะเลิศ  วิ่งการกุศล 

ติดตามข่าวอื่นๆ