เซ็นทรัลพัฒนา ชูความเป็นเลิศรอบด้าน คว้า 5 รางวัล ในงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2019 และ SET Awards

          กรุงเทพฯ – บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอ็น นำโดย ปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง และ ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด ตอกย้ำความสำเร็จ คว้า 5 รางวัลแห่งความเป็นเลิศด้านการตลาด, การบริหารทางการเงิน และการพัฒนาที่ยั่งยืนจาก 2 งานใหญ่ ได้แก่ รางวัลพระราชทานในงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2019 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรางวัลจากงาน SET Awards 2019 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร 

         

          ปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา หรือ ซีพีเอ็น กล่าวว่า “รางวัล ที่เราได้รับจากงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2019 ซึ่งจัดโดยสมาคม TMA เป็นรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยงานนี้ เราได้รับถึง 3 รางวัล ได้แก่ สาขาความเป็นเลิศด้านการตลาด (Marketing Excellence), การบริหารทางการเงิน (Financial Management Excellence) และการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable  Development Excellence) ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติและเป็นความภาคภูมิใจของคณะผู้บริหาร และทีมงานซีพีเอ็นทุกคน ที่ร่วมกันผลักดันให้บริษัทฯ ก้าวสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

 

          นอกจากนี้ เรายังได้รางวัลยอดเยี่ยมด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Best Sustainability Award และรางวัล Thailand Sustainability Investment สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ในงานประกาศรางวัล SET Awards 2019 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคารอีกด้วย รางวัลทั้งหมดนี้สะท้อนความเป็นเลิศรอบด้านทั้งการตลาด การบริหารการเงิน และการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้ได้รับประโยชน์และเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน”

          ซีพีเอ็น เป็นองค์กรที่พร้อมพัฒนาและปรับเปลี่ยนให้ทันกับเทรนด์และไลฟ์สไตล์ของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เรามีการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ และลงทุนในธุรกิจใหม่หลากหลายรูปแบบอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยพัฒนาความเจริญทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศไทย สร้างสรรค์ไลฟ์สไตล์ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในทุกชุมชนที่เราเข้าไปลงทุน ที่สำคัญ เราดำเนินธุรกิจบนหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ทำธุรกิจอย่างโปร่งใส และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และเราให้ความสำคัญในการผลักดันทุกฝ่ายให้มีการพัฒนา เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับเรา ซึ่งรางวัลเหล่านี้จะเป็นกำลังใจให้ผู้บริหาร และทีมงานซีพีเอ็นทุกคน ได้มีพลังสร้างสรรค์ พัฒนาสิ่งใหม่ๆ เพื่อเดินหน้าสู่ความสำเร็จและรักษาความเป็นผู้นำของเราต่อไปในอนาคต และขับเคลื่อนบริษัทให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
marketing

ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : เซ็นทรัลพัฒนา  หุ้น  ตลาดหลักทรัพย์  รับรางวัล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ติดตามข่าวอื่นๆ