พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงออกรับ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงออกรับ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขแห่งนครรัฐวาติกันในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่ 20 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562

จากนั้นทรงแลกเปลี่ยนของขวัญโดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ถวายชุดเครื่องเขียนเงินลงถมตะทอง ประดับอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.ชุดใหญ่ เหรียญที่ระลึกในโอกาสพระราช พิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 แผ่นคำจารึกของขวัญประดับพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. ทองคำลงยา ติดบนแท่นไม้มะค่า และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ถวายเทียนหอม

สมเด็จพระสันตะปาปาถวายภาพวาดกระเบื้องสีโมเสค สร้างจากภาพต้นแบบการอวยพรของสมเด็จพระสันตะปาปา ณ ลานมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ เหรียญที่ระลึกในโอกาสครบ 7 ปี สมณภิเษกของสมเด็จพระสันตะปาปาและหนังสือที่ระลึก แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายเหรียญที่ระลึกในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยและญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 19 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี


โอกาสนี้ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์และทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยและสำนักวาติกันมีมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยสมเด็จพระสันตะปาปาที่ 9 ได้มีสมณสานมาเจริญพระราชไมตรีและในปีเดียวกันนั้นสำนักวาติกันได้ก่อตั้งเขตแพร่ทำขึ้นในประเทศไทยเรียกว่ามิสซังสยามนับเป็นการดำเนินงานเพื่อวางรากฐานเผยแพร่ธรรมของศาสนาจักรโรมันคาทอลิกอย่างเป็นทางการในไทยนับตั้งแต่นั้นมาถึงปัจจุบัน

 


ขณะเดียวกัน ในเฟซบุ๊กของ Wassana Nanuam ได้เผยโมเม้นท์สุดประทับใจ อีกว่า "ในหลวง - พระราชินีฯ ทรงไหว้ Pope Francis แถมช็อต อำลา ทรงรีบพระดำเนินลงบันได มาส่งถึงรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมไหว้อีกครั้ง Pope Francis ทรงประทับใจ ทั้ง 2 พระองค์มาก แม้ทรงประทับในรถยนต์พระที่นั่งแล้ว ยัง ทรงพูดคุยผ่านกระจกรถจน รถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนตัวออกไป เลยทีเดียว

 

ไม่ใช่แค่เพียง ทรงรับเสด็จ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ด้วย ธรรมเนียมสากล เท่านั้น แต่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงแสดงออกถึงความเป็นไทย ด้วยการ ไหว้ อย่างอ่อนน้อม โดยเฉพาะ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงอ่อนน้อมถ่อมตน อย่างมาก

 

 

Pope Francis ทรงมีพระราชปฎิสันถาร ด้วยพระพักตร์ที่แย้มยิ้ม โดยเฉพาะ ช็อตที่ ทั้ง 2 พระองค์ ทรงส่ง Pope Francis ที่หน้าบันได แต่เมื่อ Pope Francis ที่ทรงประทับในรถยนต์พระที่นั่ง ทรงมีพระราชปฏิสันถาร ผ่านกระจกรถยนต์พระที่นั่ง สมเด็จพระราชินี จึงทรงรีบพระดำเนินลงบันได พร้อมด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาทรงพูดคุย ถึงรถยนต์พระที่นั่ง ก่อนจะยกพระหัตถ์ ไหว้ลา Pope Francis อีกครั้ง

 

 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.05 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ “สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส” เข้าเฝ้า ในโอกาสที่เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 20-23 พ.ย. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ข่าวพระราชกรณียกิจนี้ จะได้เห็นความเป็นธรรมชาติ ของ 2 พระองค์ และ ถือเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ที่พสกนิกร ควรชมอย่างยิ่ง"

ขอบคุณเฟซบุ๊ก Wassana Nanuam


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สุลาลีวัลย์ หงษ์เวียงจันทร์

ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส  เสด็จเยือน  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ติดตามข่าวอื่นๆ