"รมช.ถาวร"คืนความสุขชาวอุบลฯ นำกรมท่าอากาศยาน ร่วมฟื้นฟูโรงเรียนสู่สภาพสวยงาม พร้อมรับเปิดเทอมใหม่

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานกิจกรรมส่งมอบพื้นที่กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) "จิตอาสากรมท่าอากาศยาน รวมใจ ช่วยน้องฟื้นฟูโรงเรียน" ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายเจือ ราชสีห์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน นายเรืองยุทธ นิตยานนท์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุบลราชธานี ผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรม

 

 

 

นายถาวร เสนเนียม กล่าวว่า เมื่อเดือนกันยายน 2562 ชาวอุบลราชธานีได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งใหญ่ ในช่วงดังกล่าวได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยความห่วงใย พร้อมทั้งได้ตรวจพื้นที่ร่วมกับผู้บริหารกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ท่าอากาศยานอุบลราชธานี เพื่อติดตามสถานการณ์และมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ภายหลังน้ำลดแล้วได้ทิ้งร่องรอยความเสียหายไว้จำนวนมาก ทย. กระทรวงคมนาคม ได้สำรวจความเสียหายและพบว่าโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย และโรงเรียนบ้านคูสว่างได้รับความเสียหาย ประกอบกับใกล้เวลาเปิดภาคเรียน จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ ทย. ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 และวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จะได้ให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมฟื้นฟูโรงเรียนทั้งสอง แห่ง แม้ว่าการช่วยเหลือจะเป็นไปอย่างเร่งด่วนแต่ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกหน่วยงานทำให้ประสบความสำเร็จด้วยดี พร้อมทั้งขอให้ ทย. และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีร่วมแรงร่วมใจฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับมาพร้อมให้บริการประชาชน รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวให้พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในฤดูหนาวนี้

 

 

 

 


ทย. ได้จัดโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมครั้งที่ 1 "จิตอาสากรมท่าอากาศยาน รวมใจ ช่วยน้องฟื้นฟูโรงเรียน" ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยได้สำรวจความเสียหายและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมโรงเรียนและขอความร่วมมือจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 และวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำนักศึกษาอาชีวะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ทย. ปรับปรุงพื้นที่ของโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย และโรงเรียนคูสว่าง จังหวัดอุบลราชธานี เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 - 30 ตุลาคม 2562 เพื่อปรับปรุงและฟื้นฟูโรงเรียนทั้งสองแห่งให้มีสภาพพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ต่อไป

 

 

 

ในโอกาสนี้ นายถาวร เสนเนียม ได้มอบอุปกรณ์สำหรับปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียน และปลูกต้นรวงผึ้งภายในโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineติดตามข่าวการเมือง


เรียบเรียงโดย
นนทชา ศุภรตรีทิเพศ

ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : นายถาวร เสนเนียม  กระทรวงคมนาคม  อุบลราชธานี 

ติดตามข่าวอื่นๆ