แถลงการณ์สำนักพระราชวัง กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฉบับที่ 2

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า​ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ​ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 2

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รายงานว่า พระอาการประชวรของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี​ จากการอักเสบติดเชื้อของกระเปาะของพระอันตะ หรือลำไส้ใหญ่ ดีขึ้นมาก ไม่ทรงมีพระปรอท หรือไข้ เสวยพระกระยาหารได้ พระอาการเจ็บที่พระนาภี หรือท้อง ลดลงมาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้เสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับที่วังสระปทุม ในวันพุธที่ 23 ตุลาคม​ พุทธศักราช 2562

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
23 ตุลาคม​ พุทธศักราช 2562

 


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
-ประกาศราชกิจจาฯ พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ชายแดนใต้ 6 ราย
-ประกาศราชกิจจาฯ ปลดล็อก ใช้ กัญชา รักษาโรค
-ประกาศ ราชกิจจาฯ พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด นางสาวชลิตา อิศรางกูร ณ อยุธยา
-ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง ขรก.ตุลาการ ให้ดำรงตำแหน่งในศาลต่างๆ

 

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สินีนุช บรรเจิดธนากุล

ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  พระเทพฯ  แถลงการณ์  สำนักพระราชวัง 

ติดตามข่าวอื่นๆ