ศาลเยาวชนฯปทุมธานี ร่วมกรมการแพทย์ เปิดโครงการฟื้นชีวิตเยาวชนติดยาเสพติดยั่งยืนแทนใช้กม.บังคับ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีร่วมกับกรมการแพทย์ โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี(สบยช.) จัดทำบันทึกความร่วมมือทางด้านการพัฒนาวิชาการยาเสพติดและทางด้านการบริการในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตามกฎหมาย และได้รับการรักษาตามมาตรฐานอย่างถูกต้องเหมาะสม

 

 

นายสมพล โพธิ์กิ่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีเปิดเผยว่า พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพ.ศ.2553 มุ่งเน้นการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนผู้กระทำความผิด มากกว่าการลงโทษ ฉะนั้น การบำบัดรักษาการติดสารเสพติด จึงเป็นส่วนสำคัญในการฟื้นฟูเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 


ซึ่ง สบยช.ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีได้จัดทำบันทึกประสานความร่วมมือในการแก้ไข บำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนผู้กระทำความผิดที่มีปัญหาด้านสารเสพติดและด้านวิชาการ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนให้ได้รับการรักษาตามมาตรฐานอย่างถูกต้องเหมาะสม 

 

 


ด้านนายแพทย์ สมศักดิ์ อรรฆศิลป์  อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันเด็กและเยาวชนมีแนวโน้มยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดมากขึ้นซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ มักจะมีปัญหาอื่นที่มีความยุ่งยากซับซ้อนในการดูแลรักษาเช่น ปัญหาด้านสังคม ครอบครัวและเศรษฐกิจ เป็นต้นเด็กและเยาวชนที่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและการบำบัดรักษา จึงควรได้รับการแก้ไขที่ตรงปัญหาอย่างแท้จริงและครอบคลุมแบบมีองค์รวมโดยทีมสหวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในการบำบัดรักษาผู้ป่วยที่ใช้สารเสพติด

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
-เพื่อเยาวชนไทย ผบช.น.เปิดโบว์ลิ่งการกุศลโครงการเยาวชนสัมพันธ์ 
-กีฬาพาสู่ความสำเร็จ บช.น.เดินหน้าหาทุนหนุนเยาวชนไทยสู่ความสำเร็จด้วยกีฬาโบว์ลิ่ง
-เยาวชนกลุ่มใหญ่นึกคึก โดยท่อแป๊ปไปกลางถนนขณะรถวิ่ง โชคดีไร้ผู้บาดเจ็บ(คลิป)
 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ธิดารัตน์ พูลศิริ

ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : กรมการแพทย์  ยาเสพติด  ศาลเยาวชน  ปทุมธานี 

ติดตามข่าวอื่นๆ