"ดร.สามารถ"แฉยับ "ท.อ.ท."เมินครหา-เสียงค้าน ฟื้นเทอร์มินัล 2 สุวรรณภูมิ ในรูปแบบตัดแปะ!

ยังไม่จบง่าย ๆ กับแผนแม่บทในการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และการประมูลออกแบบราคาก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 (Terminal 2) หลังจากมีการคัดค้านและนำเสนอข้อมูลจากหลายฝ่ายว่ามีความไม่ถูกต้อง เหมาะสม และอาจเป็นการลงทุนที่ไม่สอดคล้องกัน ระหว่างงบประมาณลงทุนกับผลประโยชน์ที่ได้รับ 

ล่าสุด  ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์  รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตรองผู้ว่าฯกทม. โพสต์ถึงประเด็นดังกล่าวอีกครั้ง  โดยเน้นย้ำให้เห็นว่ามีความพยายามจะฟื้นชีพ   Terminal 2 ขึ้นมา   โดยใจความสำคัญระบุว่า 

 


"น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งกรณีมีผู้โดยสารที่สนามบินสุวรรณภูมิ    ในช่วงเวลาเร่งด่วนจำนวนมากจนทำให้สนามบินแน่นแออัด    เนื่องจากสนามบินสุวรรณภูมิมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นทุกปี   โดยในปี พ.ศ.2560 มีผู้โดยสาร 59.1 ล้านคน ต่อมาในปี พ.ศ.2561  เพิ่มขึ้นเป็น 62.8 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้น 3.7 ล้านคน คิดเป็น 6.3% 

 

 


เป็นเหตุให้ในช่วงเวลาเร่งด่วนมีผู้โดยสารค่อนข้างแออัดในอาคารผู้โดยสารหลังที่ 1 หรือเทอร์มินัล 1 ซึ่งตั้งอยู่ด้านทิศเหนือบนฝั่งมอเตอร์เวย์ เนื่องจากถูกออกแบบให้มีความจุในการรองรับผู้โดยสารได้ 45 ล้านคนต่อปี แต่ผู้โดยสารที่มีอยู่จริงในปัจจุบันมีจำนวนมากกว่าความจุของเทอร์มินัล 1

 

 


ในขณะที่ผู้โดยสารเพิ่มขึ้นทุกปี แต่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.ไม่ได้เร่งรัดก่อสร้างเทอร์มินัล 2 ตามแผนแม่บท ซึ่งตั้งอยู่ด้านทิศใต้บนฝั่งถนนบางนา-ตราด กลับเดินหน้าที่จะก่อสร้างเทอร์มินัล 2 ที่ผิดแผนแม่บท หรือที่เรียกกันว่า “เทอร์มินัล 2 ตัดแปะ”  ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเทอร์มินัล 1 โดยไม่ฟังเสียงคัดค้านจากผู้หวังดีที่ต้องการให้สนามบินสุวรรณภูมิได้รับการพัฒนาไปตามแผนแม่บทที่วางไว้ ซึ่งจะทำให้สนามบินสุวรรณภูมิเป็นสนามบินชั้นนำของโลก


หลังจาก ทอท.ยกเลิกการประกวดแบบเทอร์มินัล 2 เนื่องจากถูกทักท้วงว่าสร้างผิดตำแหน่งในแผนแม่บท ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย พร้อมกับเรียกร้องให้ ทอท.เร่งก่อสร้างเทอร์มินัล 2 ให้ถูกต้องตามแผนแม่บท คนส่วนใหญ่เข้าใจว่า ทอท.คงรับฟังเสียงท้วงติงดังกล่าว  แต่ในความเป็นจริง ทอท.ยังคงเดินหน้าที่จะก่อสร้างเทอร์มินัล 2 ตัดแปะต่อไปให้ได้ โดยได้ซุ่มออกแบบเทอร์มินัล 2 ตัดแปะมานานหลายเดือนแล้ว

 


น่าคิดว่าเหตุใด ทอท.จึงไม่ยอมรับฟังเสียงทักท้วงจากผู้หวังดีทั้งหลาย   รวมทั้งเสียงทักท้วงจาก สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  หรือ  สภาพัฒน์   ซึ่งได้มีหนังสือถึงปลัดกระทรวงคมนาคม ลงวันที่ 16 มกราคม 2562 โดยได้ทักท้วงและเสนอแนะให้ ทอท.ดำเนินการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิตามแผนแม่บทที่วางไว้ ดังนี้

 


1. เร่งขยายเทอร์มินัล 1 ด้านทิศตะวันออก ซึ่งออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ที่สำคัญ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2553
2. เตรียมขยายเทอร์มินัล 1 ด้านทิศตะวันตก
3. เร่งก่อสร้างเทอร์มินัล 2 ตามแผนแม่บท ซึ่งจะอยู่ทางทิศใต้ของเทอร์มินัล 1 บนฝั่งถนนบางนา-ตราด ไม่ใช่บนตำแหน่งที่ผิดแผนแม่บท ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเทอร์มินัล 1 บนฝั่งมอเตอร์เวย์

 

 


ทราบมาว่าเทอร์มินัล 2 ตัดแปะที่ ทอท.ซุ่มออกแบบอยู่นั้นไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตามแบบเดิมซึ่งถูกยกเลิกไปได้ อีกทั้ง ยังก่อให้เกิดปัญหาเพิ่มขึ้นอีกด้วย ตัวอย่างของปัญหาดังกล่าวมีดังนี้
1. ผู้โดยสารที่ไม่ได้ขึ้นเครื่องบินที่จอดรออยู่ที่หลุมจอดใกล้เทอร์มินัล 2 ตัดแปะ จะต้องไปขึ้นเครื่องบินที่อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (Satellite 1) ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 2.2 กิโลเมตร จำเป็นจะต้องใช้รถไฟฟ้าไร้คนขับ (Automated People Mover หรือเอพีเอ็ม) ถึง 3 สาย ประกอบด้วย สายลอยฟ้า 2 สาย และสายใต้ดิน 1 สาย ซึ่งจะทำให้ผู้โดยสารทุลักทุเล และสับสนวุ่นวายก่อนจะได้ขึ้นเครื่องบิน

 

 

2. จะมีการก่อสร้างโรงแรมสนามบิน (Airport Hotel) ทางทิศใต้ของเทอร์มินัล 2 ตัดแปะ ทำให้พื้นที่ที่ก่อสร้างเทอร์มินัล 2 ตัดแปะซึ่งคับแคบอยู่แล้วยิ่งคับแคบมากยิ่งขึ้น
3. การเดินทางเข้า-ออกเทอร์มินัล 2 ตัดแปะโดยทางยกระดับด้านหน้าอาคารยุ่งยาก ซับซ้อนมาก อาจทำให้หลงทางได้ง่าย

 

 

4. พื้นที่หลังเทอร์มินัล 2 ตัดแปะคับแคบ ทำให้เครื่องบินวิ่งเข้า-ออกหลุมจอดอย่างยากลำบาก และไม่สามารถทำหลุมจอดเพิ่มเติมได้ ทำให้เทอร์มินัล 2 ไม่สามารถรองรับผู้โดยสารตามเป้าหมายที่วางไว้ได้
5. การดึงดันที่จะก่อสร้างเทอร์มินัล 2 ตัดแปะต่อไป จะทำให้มีปริมาณรถเข้า-ออก สนามบินสุวรรณภูมิทางมอเตอร์เวย์จำนวนมาก คาดว่าจะเป็นเหตุให้รถติดบนมอเตอร์เวย์หลังการเปิดใช้เทอร์มินัล 2 ตัดแปะได้ไม่นาน จนในที่สุด อาจจำเป็นจะต้องก่อสร้างมอเตอร์เวย์ชั้นที่ 2 เพื่อแก้ปัญหารถติด

 

 

หาก ทอท.ยังคงดึงดันที่จะก่อสร้างเทอร์มินัล  2 ตัดแปะให้ได้แทนการก่อสร้างเทอร์มินัล 2 ตามแผนแม่บท ซึ่งอยู่ด้านใต้บนฝั่งถนนบางนา-ตราด อีกไม่นานเทอร์มินัล 1 จะไม่สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพียงพอ ในขณะที่ยังไม่มีเทอร์มินัล 2 ตามแผนแม่บทมาช่วยรองรับ ทอท.จะต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากการที่สนามบินสุวรรณภูมิไม่สามารถรองรับผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นได้อย่างหนีไม่พ้น ..... ถามว่า ทอท.พร้อมจะรับผิดชอบหรือไม่?

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทเรียนราคาแพง...เมื่อโฮปเวลล์พ่นพิษ!! "ดร.สามารถ" แนะ 3 แนวทาง ป้องกันเสีย "ค่าโง่" ในอนาคต!
-ทำดีแล้วแต่ขอให้สุด!! "ดร.สามารถ" เชียร์ "ลุงตู่" ใช้ม.44 เร่งรถไฟฟ้าสีเขียว ฝากท้ายเจรจา BTS ควบบริหารโครงการเพิ่มสะดวก ได้ค่าโดยสารถูกลง

-เตือนไม่ฟัง..ระวังเสียหาย!!"ดร.สามารถ"ซัดแรงทอท.ดันทุรัง"เทอร์มินัล 2" ไหนดูสิ "ICAO"เห็นชอบแผนแม่บทจริงมั๊ย??
-ดื้อรั้นไม่มีใครเกิน!! "ดร.สามารถ"อัดหนักอีกรอบ ทอท.เมินข้อท้วงติงสภาพัฒน์ ดันทุรังสร้าง"เทอร์มินัล 2" ไม่ตรงแผนแม่บท

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สุลาลีวัลย์ หงษ์เวียงจันทร์

ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์  แฉ 

ติดตามข่าวอื่นๆ