ตำนานคน 10 จำพวก ที่เทวดาช่วยเหลือ ชีวิตเจริญรุ่งเรื่อง ไม่ขัดสน

    คนเราทุกคนอยากที่จะมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า แล้วเราหละเป็นคนที่ควรที่จะเจริญก้าวหน้ารึยัง วันนี้เรามี คน 10จำพวกที่เทวดาชอบช่วยเหลือมาฝาก 
   

   

    ครั้งหนึ่งสมเด็จพระอมรินทราธิราชเจ้าได้เสด็จออกจากวิมานไปสู่สวนอุทยาน แล้วจึงยกพระหัตถ์ขึ้นนมัสการทิศทั้ง ๑๐ ทิศ ครั้งนี้พระมาตลีเทพบุตรจึงทูลถามว่าพระองค์ทรงนมัสการทิศทั้ง ๑๐ นั้นด้วยเหตุผลอย่างไรเล่า

 


 

ครั้งนั้นสมเด็จพระอัมรินทรธิราชจึงตรัสบอกแก่พระมาตลีว่าดูก่อนมาตลี เรานมัสการซึ่งคน ๑๐ จำพวกคือ

   ๑. คนที่มีศรัทธาทำบุญตักบาตรถวายปัจจัย ๔ แก่ท่านผู้มีศีลมีธรรม

 

 

   ๒. คนที่รัษาความสุจริตทั้ง ๓ คือ กายสุจริต วาจาสุจริต ใจสุจริต

 

 

   ๓. คนที่มีความเคารพแก่มารดา

 

 

   ๔. คนที่มีความเคารพแก่บิดา

 

 

 ๕. คนที่ถึงไตรสรณคมน์คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่เคารพบูชา


   ๖. คนที่มีการรักษาศีล ๕ ศีล ๘ อยู่เป็นนิจ

 

 

   ๗. คนที่ได้ทำกุศลแล้วอุทิศแผ่ไปให้เทวดาและเปรต

 

 

   ๘. คนที่มีความเคารพแก่อุปัชฌาย์อาจารย์ ผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีศีลธรรม

 

 

   ๙. คนที่มีความอนุเคราะห์แก่บุตรภรรยาคณาญาติ ด้วยความเมตตากรุณา

 

 

 ๑๐. หญิงที่มีความเคารพสามีอยู่ทุกทิวาราตรีมิได้ประมาท

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ชาคริตส์ คงหาญ

ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : บูชาเทวดา  เทวดาฟังเทศ  เทวดาประจำตัว  เทวดา 

ติดตามข่าวอื่นๆ