ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง ข้าราชการตำรวจ จำนวน 55 ราย


วานนี้ (30 ก.ค.)  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ใจความว่า  

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 55 ราย ดังนี้ติดตามข่าวสารทาง Lineติดตามข่าวการเมือง


เรียบเรียงโดย
เอกสิทธิ์ ชูวารี

ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : แต่งตั้งข้าราชการ  ราชกิจจานุเบกษา 

ติดตามข่าวอื่นๆ