ราชกิจจาฯ ออกประกาศเผยแพร่ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล

วันนี้ 30 กรกฎาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล ใจความว่า   

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน 53 ราย ดังนี้ติดตามข่าวสารทาง Lineติดตามข่าวการเมือง


เรียบเรียงโดย
เอกสิทธิ์ ชูวารี

ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : พระราชทานยศตำรวจ  ราชกิจจานุเบกษา 

ติดตามข่าวอื่นๆ