ตลก.เปิดใจออกเอกสารห้ามละเมิดอำนาจศาลรธน.เคยโดนM79ยิง

จากกรณีสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ออกเอกสารชี้แจงกรณีการวิพากษ์วิจารณ์การพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ ที่อาจเข้าข่ายละเมิดอำนาจศาล  ระบุว่า เมื่อ พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 ได้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2561 การวิพากษ์วิจารณ์คำสั่ง คำวินิจฉัย หรือการทำหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ จะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตหรือบทบัญญัติ ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 38 วรรค 3

 

“จะต้องกระทำโดยสุจริต และมิได้ใช้ถ้อยคำ หรือมีความหมายหยาบคาย เสียดสี หรือ อาฆาตมาดร้าย ซึ่งครอบคลุมถึงการใช้สื่อและสังคมออนไลน์ด้วย ผู้ฝ่าฝืนคำสั่งหรือข้อกำหนดดังกล่าว ให้ถือเป็นการละเมิดอำนาจของศาล ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 39 วรรคหนึ่ง (3) ทั้งนี้ ศาลจะใช้ตามความจำเป็น เพื่อให้อำนวยความยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม”

 

 

 


 

ล่าสุดวานนี้ (28 ก.ค.) นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ได้ออกมากล่าวถึงกรณีที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่เอกสารข่าวชี้แจงเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญและการวิพากษ์วิจารณ์การพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ ที่อาจเข้าข่ายละเมิดอำนาจศาล ว่า  ตั้งแต่มีการก่อตั้งศาลรัฐธรรมนูญเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี ไม่มีการกำหนดเรื่องของบทลงโทษการละเมิดอำนาจศาลไว้ และศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องการพิจารณาคดี แต่ใน 20 กว่าปีที่ผ่านมา ศาลรัฐธรรมนูญถูกขัดขวางในการพิจารณาคดีหลายเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาคดียุบพรรคการเมือง ก็มีการข่มขู่ตุลาการ​ศาล

 

 

“ตลอดจนการการใช้อาวุธเอ็ม 79 ยิงเข้าที่ทำการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือเป็นการขัดขวางการพิจารณาคดีของศาล  อย่างไรก็ตาม เพื่อปกป้องศาลจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่ผ่านมา รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 จึงบัญญัติอำนาจนี้ให้ไว้และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ รองรับในเรื่องของการละเมิดอำนาจศาลไว้ แต่การที่ศาลจะใช้ในแต่ละครั้งจะใช้เฉพาะเรื่องที่จำเป็น ประโยชน์กับคู่กรณีและการพิจารณาคดีเท่านั้น และการจะใช้ในแต่ละครั้งต้องผ่านการลงมติจากที่ประชุมตุลาการ โดยใช้เสียง 2 ใน 3 ของ 9 คน และจะมีลำดับขั้นในการลงโทษไล่จากการตักเตือน ปรับ และสั่งจำคุก”

 

นอกจากนี้ นายปัญญา  ยังกล่าวอีกว่า การให้ความเข้าใจกับประชาชนต่อการทำหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ ว่า  ที่ผ่านมา ศาลฯ เร่งทำความเข้าใจให้กับประชาชนและสื่อมวลชน ทั้งไทยและต่างประเทศ อย่างกรณีที่มีการเปรียบเทียบคดีมีความที่ส่งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และคดีที่ส่งมาจากสภาผู้แทน​ราษฎร​ ศาลฯได้ออกเอกสารข่าวชี้แจงถึงความแตกต่างใน 2 กรณีให้ประชาชนได้เข้าใจ พร้อมทั้งนำไปแปลและส่งไปยังสื่อมวลชนต่างประเทศด้วย  อย่างไรก็ตาม ตนยืนยันว่าที่ผ่านมา ศาลรัฐธรรมนูญมีความเป็นกลางในการทำหน้าที่เสมอ เพราะตนอยู่กับศาลนี้มานานแล้ว จึงรับประกันได้ว่ามีความเป็นกลาง แค่ที่ผ่านมาไม่ได้มีการออกมาชี้แจงหรือแถลงให้เข้าใจมากนัก พร้อมยืนยันว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะทำงานตามที่ได้เคยถวายสัตย์ปฏิญาณตนไว้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากอคติ

 

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineติดตามข่าวการเมือง


เรียบเรียงโดย
กองบรรณาธิการข่าวการเมือง

ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : ตุลาการ  อนาคตใหม่  ศาลรธน. 

ติดตามข่าวอื่นๆ