เขื่อนป่าสักฯ แล้งหนัก หมู่บ้านและวัดที่จมใต้น้ำกว่า 20 ปี โผล่

นายศภชัย มโนการ ผู้อำนวยการโครงการป่าสักชลสิทธิ์ เปิดเผยว่าทางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ นายก อบต หนองบัว เชิญชวน เที่ยววัดหนองบัว(ใหญ่) ที่จมน้ำในเขื่อนป่าสักมาร่วม 20 ปี บัดนี้ จากสภาพที่แล้งจัดของปีนี้ และน้ำในเขื่อนลดทำให้เห็นวัดหนองบัว(ใหญ่)ได้ชัดเจน

 

 

ซึ่งการโผล่ขึ้นมาของวัดและชุมชนเก่านี้เคยเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2558 และครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่2 ตั้งแต่เปิดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มาตั้งแต่ปี 2542 ที่ประชาชนสามารถลงชม วัดเก่าจมน้ำ สามารถชมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงระดับน้ำที่ไม่สามารถจะลงไปได้ ซึ่งทางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จะประชาสัมพันธให้ทราบ ทาง เฟซบุ๊กของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์เป็นระยะต่อไป 

สำหรับสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ปริมาณน้ำเข้าอ่างฯ ปี 2561 ตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 -22 ก.ค. 61 = 345 ล้านลบ.ม.

 

 

 


ปริมาณน้ำเข้าอ่าง ปี 2562 ตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 -22 ก.ค. 62 = 0.76 ล้านลบ.ม.ระดับน้ำ วันที่ 22 ก.ค. 61+37.65 ม.รทก. ปริมาณน้ำ 260.05 ล้านลบ.ม. หรือคิดเป็น 27.09% และวันที่ 22 ก.ค.2558 +33.49 ม.รทก. ปริมาณน้ำ 39 ล้าน ลบ.ม.หรือคิดเป็น 4.10% (เป็นปีที่เคยเกิดขึ้น น้ำน้อยที่สุด) แม้ว่าน้ำในเขื่อน ณ วันนี้มี 44 ล้าน ลบ.ม. ขอให้ประชาชน อย่าตื่นตระหนก กรมชลประทาน ได้วางแผนการใช้น้ำโดยส่งช่วยด้านอุปโภค บริโภค อุตสาหกรรมและรักษาระบบนิเวศน์วันละ 700,000 ลบ.ม. สามารถส่งได้ต่อเนื่องทุกวันและคาดว่าต้น ส.ค. จะมีน้ำมาเติมในเขื่อน

 

 

 

อย่างไรก็ตามทุกภาคส่วนต้องตระหนักใช้น้ำอย่างประหยัด ส่วนภาคการเกษตร ขอให้เกษตรกรรอใช้น้ำฝนในการทำนา และขอให้ใช้แนวทางโครงการชลประทานเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ (โคก หนอง นา โมเดล) เพื่อน้อมนำ หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ปรับใช้ สร้างความยั่งยืน มั่นคงกับเกษตรกรเกี่ยวกับการเพิ่งพาตนเอง โดยเฉพาะด้านน้ำ

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
จิรศักดิ์ ทิตตยานนท์

ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : เขื่อนป่าสักฯ  ภัยแล้ง  หมู่บ้าน 

ติดตามข่าวอื่นๆ