จุดธูป บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้ถูกต้อง อานิสงส์แรง

    การจุดธูปบูชา เสริมดวงชะตาหรือขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเรื่องของความเชื่อที่สืบทอดต่อๆกันมาการจุดธูป เทียน หมายถึง ไหว้พระรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์

    การจุดเทียน เป็นตัวแทนของ แสงสว่างชีวิต

    ดอกไม้หอม แทนคุณงามความดี ความเจริญ

    การสักการะ ถือเป็นการทำอามิสบูชา ให้เกิดมงคลแก่ชีวิต โดยการบูชาสิ่งที่ดี ทำให้ตัวเรา มีบารมีมากขึ้น จึงใจสงบขึ้น

 

 

 การสักการะใช้ธูปกี่ดอก

๑.พระพุทธรูป ใช้ ๓ ดอก แทนพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ

๒.พระสงฆ์ ใช้ ๓ ดอก แทนพระรัตนตรัยและผู้มีพระคุณ

๓.พระสงฆ์ พระเกจิอาจารย์บรรลุธรรม จุดธูป ๙ดอก แทนพระรัตนตรัยและผู้มีพระคุณ

๔.พระพุทธเจ้าหลวง เสด็จพ่อรัชกาลที่ ๕ขอพร จุดธูป ๙ ดอก

๕.พระโพธิสัตว์กวนอิม ขอพรจุดธูป ๙ดอก

๖.พระแม่อุมาเทวี ขอพรจุดธูป ๙ ดอก (องค์เทพองค์พรหม)

    -บน 39 ดอก - บวงสรวง ๑๖ ดอก

๗.ปู่ฤาษี ขอพรจุดธูป ๙ ดอก

๘.พระภูมิเจ้าที่ -เทพ ใช้ธูป๙ ดอก

    - เทวดาธรรมดา๕ ดอก

    - ผี๑ ดอก

๙กุมารทอง จากวัด ใช้ธูป ๕ดอก

    - วิญญาณลูก๑ ดอก

  ๑๐.ไหว้บรรพบุรุษ ให้จุดธูป ๑ดอก

๑๑.ว่านมงคลกาหลง ให้ธูป ๕ ดอก

๑๒.พระแม่นางกวัก ให้จุดธูป ๙ ดอก

 

 


การจุดธูปเพื่ออะไร

     การจุดธูป๑ ดอก : เป็นการจุดไหว้เจ้าที่เจ้าทาง ผีบ้านผีเรือน วิญญาณภาคพื้น

     การจุดธูป๒ ดอก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณและการจุดธูปบนอาหาร

    การจุดธูป ๓ ดอก : เป็นการจุดธูปบูชาพระรัตนตรัย บูชา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

    การจุดธูป ๔ดอก : เป็นเรื่องเกี่ยวกับธาตุสี่ ใช้ในการสวดเสริมดวงชะตาราศี

    การจุดธูป ๕ดอก : เป็นการจุดธูปบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พ่อแม่และครูบาอาจารย์

    การจุดธูป ๖ ดอก : เป็นการ จุดธูปเสริมดวงชะตาตามกำลังไฟของอาทิตย์(๑) คนที่เกิดวันอาทิตย์

    การจุดธูป ๗ดอก : เป็นการจุดบูชาจิตวิญญาณตามศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ และครูบาอาจารย์ที่เสียชีวิตแล้ว

    จุดธูป ๘ ดอก : เป็นการเสริมดวงชะตา ตามกำลังพระอังคาร (๓) และตามจำนวนอัฎฐเคราะห์

    จุดธูป ๙ ดอก เป็นการจุดธูปบูชาผู้มีพระคุณ พระภูมิเจ้าที่ เทพ เจ้าป่าเจ้าเขา รุกขเทวดา ศาลพระภูมิ ศาลเทพ

    จุดธูป ๑๐ ดอก เกี่ยวข้องกับธาตุไฟ ตามกำลังของพระเสาร์ (๗) มีกำลัง ๑๐ เพื่อใช้ในการสวดเสริมดวงชะตา

    จุดธูป ๑๑ ดอก : ใช้บูชาเทวดาชั้นสูง

    จุดธูป ๑๒ดอก : ในการบูชาตามกำลังพระราหู (๘) ใช้ในการสวดเสริมดวงชะตา คนที่เกิดวันพุธกลางคืน

    จุดธูป ๑๓ดอก : เป็นเลขไม่เป็นมงคล จึงไม่นิยมจุดบูชา

    จุดธุป ๑๔ ดอก ใช้จุดธูปบูชารูปปั้นพระสงฆ์ (เป็นการบูชาคุณพระสงฆ์)

    จุดธุป ๑๕ ดอก ใช้สวดบูชาดวงชะตา เกี่ยวข้องกับธาตุ ตามกำลังของดาวจันทร์ (๑)

    จุดธุป ๑๖ดอก เป็นการจุดธูปบูชาเทพชั้นสูง บูชาเทพชั้นครู หรือ พิธีกลางแจ้ง ที่มีการอัญเชิญเทวดา ที่สำคัญหมายถึงสวรรค์ ๑๖ ชั้น

    จุดธุป ๑๗ ดอก เป็นการเสริมดวงชะตา สวดเสริมดวงชะตา

    จุดธูป ๑๘ดอกไม่นิยมจุด

    จุดธูป ๑๙ ดอก บูชาเทวดาทั้ง ๑๐ ทิศ

    จุดธูป ๒๑ ดอก บูชาพระคุณของพ่อ การบูชาแม่พระธรณี

    จุดธูป ๓๒ดอก ใช้สวดชุมนุมเทวดาทั้ง ๔ทิศ การไหว้ 1๑๖ชั้นฟ้า ๑๕ชั้นดินและ ๑โลกมนุษย์

    จุดธูป ๓๙ ดอก การบูชาพระแม่โพสพ

    จุดธูป ๕๖ ดอก เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบูชาคุณพระพุทธเจ้า

    จุดธูป ๑๐๘ ดอก บูชาสิ่งสูงสุดทั่วทั้งโลกทุกชั้นฟ้า

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ปิยะนัย เกตุทอง

ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : การจุดธูปให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์  ธูป  จุดธูป  บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์  เรื่องแปลก  เรื่องเล่า  ตำนาน  ความเชื่อ 

ติดตามข่าวอื่นๆ