คุณวิไล อมาตยกุล พระอภิบาลในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เรื่องราวแห่งความทรงจำ คุณวิไล อมาตยกุล พระพี่เลี้ยงพระเจ้าแผ่นดิน ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระอภิบาล 

 

 

พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กับ คุณวิไล อมาตยกุล (ท.จ.ว.,ภ.ป.ร.๔) พระพี่เลี้ยงท่านหนึ่ง ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระอภิบาลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทุกพระองค์เมื่อครั้งทรงพระเยาว์

 

 

เมื่อครั้งที่ คุณวิไล ได้เข้ารับการรักษาตัวด้วยโรคประจำตัว ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมคุณวิไลเป็นการส่วนพระองค์อยู่บ่อยครั้ง เมื่อทรงว่างจากพระราชภารกิจ ทรงพระราชทานของเยี่ยมไข้และพระราชทานกำลังใจ เนื่องด้วยทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงว่าเป็นพระพี่เลี้ยงอภิบาลพระองค์เมื่อครั้งทรงพระเยาว์

 

 

แม้กระทั่งเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ แรกประสูติ คุณวิไลได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้ถวายคำแนะนำในการดูแลพระอนามัย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ

 


ความในข้อนี้เห็นประจักษ์ได้จากคำนำในหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ คุณวิไล อมาตยกุล ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานคำนำในหนังสืออนุสรณ์เล่มดังกล่าวความว่า

"ทรงพระราชอนุสรณ์ถึงคุณวิไล อมาตยกุล เข้ามาปฏิบัติราชการถวายเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว ได้ทรงประจักษ์ถึงอัธยาศัยอันดีงามความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ความจงรักภักดี และความรักความเอาใจใส่ที่คุณวิไล อมาตยกุล ถวายแด่พระราชโอรสและพระราชธิดามาแต่แรกประสูติ จึงทรงไว้วางพระราชหฤทัยให้คุณวิไล อมาตยกุล คอยดูแลพระสุขภาพพลานามัยของพระราชโอรสและพระราชธิดาทุกพระองค์ต่างพระเนตรพระกรรณ ซึ่งคุณวิไล อมาตยกุล ก็ปฏิบัติหน้าที่โดยเรียบร้อยบริบูรณ์ ช่วยให้ทรงคลายพระราชหฤทัยห่วงใยกังวลในพระอนามัยของพระราชโอรสและพระราชธิดามาโดยตลอด"

 

 

ขอบคุณที่มาจาก : Facebook : รักสยาม หนังสือเก่า รับซื้อขายหนังสือเก่า หนังสือสะสม หนังสือโบราณ

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ

ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระพี่เลี้ยงพระเจ้าแผ่นดิน  ในหลวงร.10 

ติดตามข่าวอื่นๆ