กรมหมื่นสุทธนารีนาถและเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา เฝ้ารับเสด็จ กรมสมเด็จพระเทพฯ ในงาน เพื่อนพึ่ง (ภาฯ)

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน โดยมี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์โสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เฝ้ารับเสด็จ

 

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน โอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์โสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เฝ้ารับเสด็จ

 

 

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดงาน "เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) " 2562 ระหว่างวันที่ 5 -​ 14 กรกฎาคม 2562 เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ตามภารกิจของมูลนิธิ ในรอบ 24 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ การช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย การเฝ้าระวังภัย การฟื้นฟูคุณภาพชีวิต ของผู้ประสบภัยอย่างยั่งยืน รวมทั้งมุ่งเน้นให้ประชาชน ทราบถึงความสำคัญของปัญหาอุทกภัยและเรียนรู้วิธีการเฝ้าระวังป้องกันอุทกภัย

 

 

 


มูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไร จัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยทรงดำรงตำแหน่งเป็น องค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และมีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นองค์ประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐ เอกชน และชุมชน ร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัย และภัยพิบัติที่รุนแรง คือ การร่วมกันระดมองค์ความรู้ นวัตกรรม กำลังแรงกาย ทุนทรัพย์ และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือ และฟื้นฟูอย่างครบวงจร

รวมทั้งการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือ ผู้ทุกข์ยากมากกว่า ผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอ เป็นต้น โดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจ มูลนิธิฯ ปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิด แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : เพจ ชมรมคนรักพระมหากษัตริย์ของชาติไทย

เพจ ช้างเผือก

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ

ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  ภาพประทับใจ 

ติดตามข่าวอื่นๆ