ศาลฏีกาตัดสินคดี นาทีสส.ภูมิใจไทย จงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จ

จากกรณีวันนี้(9ก.ค.) ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ได้อ่านคำพิพากษานางนาที รัชกิจประการ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย จำคุก 2 เดือน ปรับ 8,000 บาท แต่เนื่องจากจำเลยให้การรับสารภาพ จึงลดโทษเหลือกึ่งหนึ่ง คือจำคุก 1 เดือน ปรับ 4,000 บาท แต่เนื่องจากจำเลยไม่เคยมีโทษมาก่อนจึงตัดสินให้รอลงอาญา 1 ปีและปรับ 4,000 บาท พร้อมทั้งตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคมปี 2556

 

ทั้งนี้โดยก่อนการอ่านคำพิพากษา ศาลได้สอบถามจำเลยว่าจะให้การรับสารภาพหรือปฏิเสธ นางนาทีให้การรับสารภาพ ศาลจึงอ่านคำพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหาให้การรับสารภาพ ข้อเท็จจริงรับฟังได้โดยไม่ต้องไต่สวนจึงมีการพิพากษา ทั้งนี้ภายหลังการฟังคำพิพากษา นางนาทีมีสีหน้าเคร่งเครียด

 

ส่วนทนายความนางนาที นายนรวิชญ์ หล้าแหล่ง เปิดเผยถึงประเด็นเรื่องของการขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ ส.ส.คุณสมบัติหรือไม่นั้น ยังไม่ได้พูดคุยกันถึงประเด็นนั้น ซึ่งวันนี้มาเพื่อมารอฟังคำพิพากษาเท่านั้น ส่วนจะมีการยื่นอุทธรณ์หรือไม่ขอปรึกษาหารือกันอีกครั้งหนึ่ง

 

 

 


 

อย่างไรก็ตามคุณสมบัติต้องห้ามตามมาตรา 102 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มีการระบุถึงบุคคลที่ไม่สามารถสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้หนึ่งในนั้นคือเคยต้องคำพิพากษาให้จำคุก โดยได้พ้นโทษมาไม่ถึง 5 ปีในวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษและต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยต้องคำพิพากษา

 

คดีนี้เกิดจากการที่ สำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งข้อกล่าวหานางนาที ว่าจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ หลังพบว่านางนาทีไม่แสดงรายการทรัพย์สิน ได้แก่ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จังหวัดพัทลุง 2 แปลง มูลค่า 2 ล้านบาท และหนี้สินของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ คู่สมรส จากการกู้ยืมเงินของบุคคลอื่น และหนี้ตามสัญญาซื้อขายหุ้น จำนวนราว 93,000,000 บาท รวมมูลค่าทรัพย์สินและหนี้สินที่ไม่แสดงจำนวนกว่า 95,000,000 บาท

 

 

สำนักงาน ป.ป.ช. จึงเสนอเรื่องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อวินิจฉัยให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และขอให้ลงโทษทางอาญาตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ ในวันนี้ หลังจากยื่นบัญชีทรัพย์สินไม่ครบ ตั้งแต่สมัยที่พ้นจากตำแหน่งการเป็น ส.ส. จนมีการยุบสภาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคมปี 2556

 

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineติดตามข่าวการเมือง


เรียบเรียงโดย
กองบรรณาธิการข่าวการเมือง

ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : ศาลฏีกานักการเมือง  พรรรคภูมิใจไทย  นาที  ปปช. 

ติดตามข่าวอื่นๆ