สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯพระราชทานพระโอวาทผู้ได้รับทุนพระราชทาน

จากกรณีวันนี้(9ก.ค.) เฟซบุ๊ก เรารักสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ ในการเสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา โดยพร้อมกันนี้ได้พระราชทานพระโอวาทถึงผู้สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีผู้ที่ได้รับเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ทั้งนี้เรื่องราวทั้งหมดระบุว่า

 

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.56 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 

 

 


 

ในการนี้ พระราชทานพระโอวาทความว่า "ผู้สำเร็จการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทุกคน ซึ่งเป็นคนไทย เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ตามโครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อสร้างบุคลากรระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์ให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทย

 

สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ล้วนได้รับทุนจากรัฐบาลไทย เพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศของตน โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวต่างประเทศและชาวไทยจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรป และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ดังนั้นผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ ล้วนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูง มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต และสามารถนำไปใช้ประกอบกิจการงานให้สำเร็จผลได้เป็นอย่างดี"

 

 

 

 

ขอบคุณเฟซบุ๊ก : เรารักสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ภาพจาก : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ศิริพงษ์ หนูแก้ว

ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ  ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ 

ติดตามข่าวอื่นๆ