คนเป็นหนี้ได้เฮ รัฐเปิดคลินิคแก้หนี้ ระยะ 2 ลดเงื่อนไข ผ่อนง่าย สบายกระเป๋า

      โครงการคลินิกแก้หนี้ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 นั้น เป็นโครงการที่สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด หรือ SAM และธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมมือกันจัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานกลางของประเทศที่ช่วยให้ลูกหนี้ที่มีปัญหาหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันกับเจ้าหนี้หลายรายให้มีโอกาสปลดหนี้ได้เบ็ดเสร็จครบวงจรในที่เดียว (One-stop service) โดยมีบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ทำหน้าที่เป็นตัวแทนเจ้าหนี้ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ซึ่งโดยปกติจะทำได้ยาก เนื่องจากเจ้าหนี้แต่ละรายมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่แตกต่างกัน และลูกหนี้จะต้องเจรจากับเจ้าหนี้แต่ละรายด้วยตนเอง

     โครงการดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งในหลายโครงการที่ทุกภาคส่วนร่วมกันดูแลปัญหาหนี้ครัวเรือนของประเทศ และเป็นโครงการตัวอย่างที่สร้าง win-win situation ให้เกิดขึ้นในระบบสถาบันการเงินไทย 

      โดยเปิดโอกาสให้ลูกหนี้สามารถผ่อนชำระได้ตามกำลังความสามารถ และเจ้าหนี้ได้รับผลตอบแทนดีกว่าการที่เจ้าหนี้แต่ละรายต้องติดต่อและบริหารจัดการลูกหนี้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังเป็นการลด coordination failure ระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ อีกด้วย

 

 

       ในระยะที่หนึ่งตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 2560 จนถึงเดือนเมษายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นโครงการนำร่องมีธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 16 ธนาคาร และสามารถช่วยลูกหนี้ที่สุจริตและตั้งใจแก้ปัญหา โดยให้คำปรึกษาแนวทางแก้ไขหนี้ หรือ debt counselling ให้กับลูกหนี้ 37,000 ครั้ง และมีลูกหนี้ที่สามารถปรับโครงสร้างหนี้ (Debt restructuring) ได้สำเร็จ 1,500 ราย 

        คิดเป็นมียอดหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้แล้ว รวมทั้งสิ้นจำนวน 404.74 ล้านบาท โดยลูกหนี้แต่ละรายจะมีเจ้าหนี้เฉลี่ย 3 ราย และมีเงินต้นเฉลี่ยรายละ 300,000 บาท นอกจากนั้นยังมีการให้ความรู้ทางการเงินแก่ลูกหนี้ที่เป็นพนักงานของบริษัทและหน่วยงานราชการและเอกชนต่างๆ ที่สนใจจำนวน 31 แห่ง รวมเป็นจำนวนกว่า 2,200 คน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการร่วมกันสนับสนุนผู้มีความตั้งใจจริงในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของตัวเองจนสำเร็จ       แต่อย่างไรก็ตามจากการรวบรวมข้อมูลของลูกหนี้ที่เข้ามาติดต่อกับโครงการคลินิกแก้หนี้ในระยะที่ 1 พบว่ามีลูกหนี้ที่มีเจ้าหนี้ในกลุ่ม Non-bank รวมอยู่ด้วยเป็นจำนวนมาก อีกทั้งปัจจุบันหนี้ของ Non-bank มีสัดส่วนจำนวนลูกหนี้กว่าร้อยละ 70 ของทั้งหมด 

      ดังนั้น เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่เป็นหนี้ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกหนี้ และเบ็ดเสร็จมากขึ้น จึงต้องขยายขอบเขตการดำเนินโครงการให้ครอบคลุมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ Non-bank เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกหนี้กลุ่ม Non-bank สามารถเข้าร่วมโครงการได้ด้วย

 


       โครงการคลินิกแก้หนี้ ในระยะที่ 2 มีผู้ประกอบการ Non-bank ซึ่งเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือประชาชน และการแก้ไขปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนของประเทศ เข้าร่วมโครงการจำนวน 19 แห่ง ซึ่งเมื่อรวมกับธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการแล้ว 16 แห่ง มีลูกหนี้อีกกว่า 400,000 รายที่จะสามารถเข้าร่วมโครงการได้ และครอบคลุมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลได้เกือบทั้งระบบ 

       ทำให้โครงการคลินิกแก้หนี้สามารถทำหน้าที่เป็นกลไกที่สำคัญในการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศได้อย่างกว้างขวางและครบวงจรอย่างแท้จริง

       โครงการระยะที่ 2 นั้น บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินโครงการได้เตรียมความพร้อมเพื่อให้บริการแก่ลูกหนี้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ผู้ให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาหนี้ รวมทั้งเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารใหม่ คือ “Line official account – debt clinic by SAM” ซึ่งจะทำให้การติดต่อและสมัครเข้าร่วมโครงการทำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

       นอกจากนี้ ยังมีการจัด โครงการพบกันวันหยุดกับโครงการคลินิกแก้หนี้ ซึ่งเปิดบริการเป็นพิเศษในวันเสาร์ที่ 18 และ 25 พฤษภาคม 2562 ที่สำนักงานโครงการคลินิกแก้หนี้ ในเวลา 9.00 - 16.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อและสมัครสำหรับลูกหนี้ทุกราย ไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้ธนาคารหรือลูกหนี้ non-bank ดังสโลแกนที่ว่า“หนี้บัตรช่วยเหมือนเดิม เพิ่มเติมหนี้ non-bank”

 


ตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าร่วมโครงการ ที่นี่ >>> https://1th.me/GUF0

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02-610-2266
หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com, www.debtclinicbysam.com
Line@ : @debtclinicbysam


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ชาคริตส์ คงหาญ

ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : ลูกหนี้  หนี้สิน  เงิน 

ติดตามข่าวอื่นๆ