บทสวด คำถวายพระราชกุศล รัชกาลที่ 9

เรียนเชิญพี่น้องทุกท่าน บำเพ็ญความดี ด้วยการปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา เจริญกรรมฐาน เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระภัทรมหาราช

 

 

 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ( 3 จบ )

-บทขัดธัมมะนิยามะสูตร-
ยัง เว นิพพานะญาณัสสะ_ญาณัง ปุพเพ ปะวัตตะเต
ตัสเสวะ วิสะยีภูตา_ยายัง ธัมมะนิยามะตา
อะนิจจะตา ทุกขะตา จะ_สัพเพสัง จะ อะนัตตะตา
ตัสสา ปะกาสะกัง สุตตัง_ยัง สัมพุทเธนะ ภาสิตัง
สาธูนัง ญาณะจาเรนะ_ยะถา พุทเธนะ เทสิตัง
โยนิโส ปะฏิปัต๎ยัตถัง_ตัง สุตตันตัง ภะณามะ เสฯ

-ธัมมะนิยามะสุตตัง-
เอวัมเม สุตังฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง
วิหะระติ เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเมฯ
ตัต๎ระ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ ภิกขะโวติฯ
ภะทันเตติ เต ภิกขู ภะคะวะโต ปัจจัสโสสุงฯ
ภะคะวา เอตะทะโวจะฯ

อุปปาทา วา ภิกขะเว ตะถาคะตานัง อะนุปปาทา วา
ตะถาคะตานัง ฐิตา วะ สา ธาตุ ธัมมัฏฐิตะตา
ธัมมะนิยามะตา สัพเพ สังขารา อะนิจจาติฯ ตัง ตะถาคะโต
อะภิสัมพุชฌะติ อะภิสะเมติ อะภิสัมพุชฌิต๎วา อะภิสะเมต๎วา
อาจิกขะติ เทเสติ ปัญญะเปติ ปัฏฐะเปติ วิวะระติ วิภะชะติ
อุตตานีกะโรติ สัพเพ สังขารา อะนิจจาติฯ

อุปปาทา วา ภิกขะเว ตะถาคะตานัง อะนุปปาทา วา
ตะถาคะตานัง ฐิตา วะ สา ธาตุ ธัมมัฏฐิตะตา
ธัมมะนิยามะตา สัพเพ สังขารา ทุกขาติฯ ตัง ตะถาคะโต
อะภิสัมพุชฌะติ อะภิสะเมติ อะภิสัมพุชฌิต๎วา อะภิสะเมต๎วา
อาจิกขะติ เทเสติ ปัญญะเปติ ปัฏฐะเปติ วิวะระติ วิภะชะติ
อุตตานีกะโรติ สัพเพ สังขารา ทุกขาติฯ

อุปปาทา วา ภิกขะเว ตะถาคะตานัง อะนุปปาทา วา
ตะถาคะตานัง ฐิตา วะ สา ธาตุ ธัมมัฏฐิตะตา
ธัมมะนิยามะตา สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติฯ ตัง ตะถาคะโต
อะภิสัมพุชฌะติ อะภิสะเมติ อะภิสัมพุชฌิต๎วา อะภิสะเมต๎วา
อาจิกขะติ เทเสติ ปัญญะเปติ ปัฏฐะเปติ วิวะระติ วิภะชะติ
อุตตานีกะโรติ สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติฯ

อิทะมะโว จะ ภะคะวาฯ อัตตะมะนา เต ภิกขู ภะคะวะโต
ภาสิตัง อะภินันทุนติฯ

 

 


-คำถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช-

อิทัง ปุญญะผะลัง
ปะระมินทะระมะหาภูมิพะละ
อะตุละยะเตชัสสะ โหตุ

ขอบุญกุศลนี้จงสำเร็จเป็นบารมีธรรม
แด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยเทอญ

 

 

อ้างอิงข้อมูลจาก - เพจ พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ปิยะนัย เกตุทอง

ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : พ่อหลวง  ร.๙  พระมหากษัตริย์  ร.9  รัชกาลที่ 9  คาถา  ถวายพ่อหลวง  ประเทศไทย  ในหลวง 

ติดตามข่าวอื่นๆ