พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชันษา 92 ปี พระสังฆราช

จากกรณีเฟซบุ๊ก สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพ ระบุว่า วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่ผู้ได้รับเหรียญพระรูป ซึ่งคณะศิษยานุศิษย์จัดสร้างถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 26 มิถุนายน 2562

ขณะการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) มีการเสนอว่า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก จะเจริญพระชนมายุ 92 พรรษา ในวันที่ 26 มิ.ย. 2562 สมควรที่พุทธบริษัททั้งปวงจะจัดกิจกรรมฉลองพระเดชพระคุณตามโบราณประเพณี โดยสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ได้กำหนดแนวทางจัดงานเบื้องต้น ดังนี้ ระหว่างวันที่ 24-25 มิ.ย.

 

 

สมเด็จพระสังฆราชเสด็จออกรับการถวายสักการะ ณ พระวิหาร วัดราชบพิธฯ กรุงเทพฯ และในวันที่ 26 มิ.ย.เวลา 09.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระราชูปถัมภ์ การบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 92 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 

 

 

อ่านข่าว : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชูปถัมภ์ฉลองพระชนมายุ 92 พรรษาพระสังฆราช

 


และจากที่วันนี้ (26 มิถุนายน 2562) เป็นวันคล้ายวันประสูติ ครบรอบ 92 ปีของ "สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระนามเดิม อัมพร ประสัตถพงศ์ ฉายา อมฺพโร ได้รับโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช ลำดับที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 และทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองงานพระธรรมทูต

 

 

ขณะที่เฟซบุ๊ก สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพ โดยระบุว่า "วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562  เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้คณะพระภิกษุสามเณร และพุทธศาสนิกชน เฝ้าถวายสักการะ เนื่องในวาระคล้ายวันประสูติ 26 มิถุนายน 2562"

 

 

อ่านข่าว : สมเด็จพระสังฆราชเสด็จลงให้ปชช.เข้ากราบวันคล้ายวันประสูติ


ล่าสุด ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ตั้งแต่เวลา 09.30 น. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์การบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 92 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

 

 

โดยสมเด็จพระสังฆราชทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธประทีปวโรทัยและพระพุทธอังคีรสน้อย ประธานพระวิหาร ทรงจุดเครื่องทองน้อยบูชา พระอัฐิ อัฐิพระบูรพการีและพระบูรพาจารย์ จากนั้นพระราชาคณะ 10 รูปสวดมาติกา และในเวลา 10.00 น.สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะอีก 16 รูปขึ้นยังอาสนสงฆ์ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ฉลองพระชนมายุ  เวลา 11.00 น.ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ เวลา 12.00 น.พิธีถวายผ่าป่าสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถร) อ.คลองหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

 

 

 


ด้านพระพรหมมุนี เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช  กล่าวถวายรายงานว่า ตามที่สมเด็จพระสังฆราชทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช จึงได้มีการจัดพิธีถวายผ้าป่าครั้งนี้ขึ้น โดยมียอดผู้ร่วมบริจาคสมทบทุน จำนวน 25 ล้านบาท ทั้งนี้จะมีการมอบให้กับโรงพยาบาลเพื่อนำไปจัดซท้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ตามความจำเป็นต่อไป อย่างไรก็ตามโครงการสนับสนุนอุปกรณืททงการแพทย์ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถร) นั้นยังคงดำเนินการต่อไป เพื่อให้ครบตามจำนวนเงินยอดจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ทางโรงพยาบาบระบุไว้ จำนวน 35 ล้านบาท 

 

 


สมเด็จพระสังฆราช  มีพระดำรัสว่า ขออนุโมทนาในกุศลครั้งนี้ ซึ่งการหาทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ยังคงต้องดำเนินการต่อไปให้สำเร็จ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญขอทุกคนจงมีความสุขใจประกอบด้วยธรรม

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สุลาลีวัลย์ หงษ์เวียงจันทร์

ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : ในหลวงรัชกาลที่๑๐  สมเด็จพระสังฆราช  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ติดตามข่าวอื่นๆ