เทคโนโลยีใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นนทบุรี ไฟเขียว เปิดตัว โครงการมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 


                สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นนทบุรี  ไฟเขียว โครงการมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า โดย ทาง “ซุนวูเอ็นเตอร์ไพรส์” ผนึกพันธมิตร “เดโก้ กรีน เอ็นเนอร์จี” เพื่อเปิดตัวโครงการมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพื่อครู

                เทคโนโลยีก้าวไกล ปัจจุบัน ได้มีมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และ รถจักรยานไฟฟ้า ที่ทันสมัย เหมาะกับสังคมในปัจจุบัน
                 นายปกิจพณน์ ประเสริฐวัชร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซุนวู เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพื่อครู  ที่อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี ร่วมด้วย   นายชุนเฉิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดโก้ กรีน เอ็นเนอร์จี จํากัด, ดร.ชูชาติ กาญจนธนชัย ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จํากัด และ  นางจันทณีย์ น้อยพรหม ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จํากัด
                  กิจกรรมครั้งนี้ ทาง บริษัท ซุนวูเอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด ผู้ดําเนินธุรกิจสวัสดิการเพื่อสหกรณ์ ได้ทําพิธีลงนามความร่วมมือกับ บริษัท เดโก้ กรีน เอ็นเนอจี จํากัด ผู้ผลิตรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารายใหญ่ภายใต้ แบรนด์ DECO (เดโก้) โดยได้นําเอามอเตอร์ไซค์เทคโนโลยีไฟฟ้าจากประเทศไต้หวันมาใช้ เพื่อให้ครูได้สัมผัสยานยนต์พลังงานสะอาด ที่มีคุณภาพและมีความประหยัดสูงสุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความร่วมมือ โครงการมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพื่อครู ที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ ที่ โรงงานประกอบและผลิต บริษัท เดโก กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

                 นี่คือเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า มาจากการที่ เดโก้ ที่ได้นำ มอเตอร์ไซค์ รุ่นใหม่ จากประเทศไต้หวัน มาเผยแพร่ โดยเฉพาะ รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า คันนี้ สวยงาม แข็งแกร่งไม่แพ้ รถจักรยานยนต์ที่ใช้บนท้องถนนทั่วไป

                  สำหรับ พิธีลงนามในครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติ จากตัวแทนบริษัทในกลุ่มพันธมิตร ที่จะร่วมขับเคลื่อน การจัดสวัสดิการ เพื่อข้าราชการครู ร่วมเป็นสักขีพยานประกอบด้วย บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) บริษัท ลูเจนท์ (ประเทศไทย)จํากัด บริษัท ไรซัน (ประเทศไทย)จํากัด บริษัทดีซีพีเวิลด์จํากัด , บริษัทเอเชียไดเร็คอินชัวรันส์โบรกเกอร์จํากัด , บริษัทธนทัตโซลูชั่นจํากัด และ บริษัท แยพ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

                  นอกจากมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแล้ว ยังมีรถจักรยานไฟฟ้า ที่ทันสมัยอีกด้วย

                  นี่คือเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และทันสมัยเหมาะกับโลกยุคใหม่ ในอนาคตอาจจะมีการแข่งขันรถจักรยานไฟฟ้า หรือ รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เกิดขึ้นก็ได้ เช่นเดียวกับในปัจจุบันที่มีการแข่งขันรถจักรยานทางเรียบหลากหลายรายการ เช่นเดียวกับ การแข่งขันจักรยานประเภทต่างๆ ที่เน้นเพื่อสุขภาพ
                  นายปกิจพณน์ ประเสริฐวัชร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซุนวู เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด กล่าวว่า “เป็นการมุ่งเน้นสร้างสวัสดิการให้กับสมาชิกสหกรณ์ และสร้างสรรค์นวัตกรรม สําหรับสังคมไร้เงินสด เพื่อยกระดับการ ให้บริการด้านต่างๆ”
                  “สําหรับโครงการมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพื่อครู เป็น 1 ใน 5 โครงการของเรา ที่เรามองเห็นว่าสามารถเข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตครูได้ การที่เราได้ผนึกพันธมิตรกับบริษัทเดโกกรีนเอ็นเนอร์จี จํากัดก็เพราะเราเห็นว่าบริษัทนี้มีความมุ่งมั่นที่จะ นําเทคโนโลยีการใช้พลังงานไฟฟ้ําแทนน้ำมันเชื้อเพลิง เขํามาสู่ ธุรกิจยานยนต์ในประเทศไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดมลภาวะ น้ำ พลังงานสะอาด มาทดแทนการใช้น้ำมัน โดย มุ่งเนนไปที่รถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นยานพาหนะที่ได้รับความนิยมในประเทศมากที่สุด โดยจะนําเอาเทคโนโลยีจาก ประเทศไต้หวันมาใช้เพื่อให้คนไทยไดสัมผัสยานยนต์พลังงานสะอาด ที่มีคุณภาพและมีความประหยัด”


                         นายชุนเฉิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดโก กรีน เอ็นเนอร์จี จํากัด กล่าวว่า “สําหรับรถมอเตอร์ไฟฟ้า รุ่น Superace(X) หรือ ซูปเปอร์เรซ (เอ็กซ์) ที่ผลิตมาในโครงการนี้ มีขอดีคือชาร์ตแบตเตอร์รี่ เพียง2-3ชั่วโมงวิ่งได้ 80 กิโลเมตร เครื่องยนต์เงียบไม่รบกวนผู้อื่น ดีไซด์ทันสมัย ใช้พลังงานจากไฟฟาเพียงอย่ํางเดียว ประหยัดกว่าใช้น้ามัน ค่าใช้จ่ายเพียง 10 สตางค์ ต่อ กิโลเมตร ไม่สร้างมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
                  ดร.ชูชาติ กาญจนธนชัย ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จํากัด กล่าวว่า “การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบายของสหกรณ์ ในการที่จะสร้างสวัสดิการให้กับสมาชิกของสหกรณ์”
                   นางจันทณีย์ น้อยพรหม ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จํากัด เปิดเผยว่า “ในขณะนี้สหกรณ์เองก็ได้เปิดให้บริการเงินกู้สํามัญ เพื่อสวัสดิการออกมาเพื่อเอาไว้รองรับโครงการนี้ สมาชิกสามารถมาขอกู้เงินกับสหกรณ์ เพื่อเอาไปซื้อมอเตอร์ไซค์ในโครงการ ซึ่งสหกรณ์คิดว่าสามารถช่วยเหลือสมาชิกในเรื่องของดอกเบี้ยได้ เพื่อเป็นการลดค่าใชจ่ายได้อีกทํางหนึ่งด้วย”
                      สําหรับ บริษัท ซุนวู เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด คือ ผู้ก่อตั้งโครงการสวัสดิการข้าราชการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีโครงการย่อย 5 โครงการประกอบดวย 1)โครงการมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพื่อครู 2)โครงการสวัสดิการพรบ.คุมครองผู้ประสบภัยจาก รถและประกันภัยจากรถยนต์ 3)โครงการมหาวิทยาลัยและโรงเรียนไร้เงินสด 4)โครงการสวัสดิการ เทคโนโลยีเพื่อครู 5)โครงการ อาชีพเสริมครูก่อนวัยเกษียณ

                   นี่คือเทคโนโลยีที่ก้าวไกลที่ไม่ใช่แค่มี รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และ รถจักรยานไฟฟ้า เพื่อคนรุ่นใหม่ เท่านั้น

                   ชีวิตง่ายๆ ที่สะดวกสบายและปลอดภัย ไม่ง่ายดังความฝัน

                                   ลิตเติ้ลพี


ติดตามข่าวสารทาง Line


เรียบเรียงโดย
วิริยา วิศิษฏ์โสภาติดตามข่าวอื่นๆ