พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชูปถัมภ์ฉลองพระชนมายุ 92 พรรษาพระสังฆราช

จากกรณีเฟซบุ๊ก สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพ ระบุว่า วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่ผู้ได้รับเหรียญพระรูป ซึ่งคณะศิษยานุศิษย์จัดสร้างถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 26 มิถุนายน 2562

 

 

ขณะการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) มีการเสนอว่า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก จะเจริญพระชนมายุ 92 พรรษา ในวันที่ 26 มิ.ย. 2562 สมควรที่พุทธบริษัททั้งปวงจะจัดกิจกรรมฉลองพระเดชพระคุณตามโบราณประเพณี โดยสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ได้กำหนดแนวทางจัดงานเบื้องต้น ดังนี้ ระหว่างวันที่ 24-25 มิ.ย. สมเด็จพระสังฆราชเสด็จออกรับการถวายสักการะ ณ พระวิหาร วัดราชบพิธฯ กรุงเทพฯ และในวันที่ 26 มิ.ย.เวลา 09.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระราชูปถัมภ์ การบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 92 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 

 


 

 

“ให้คณะสงฆ์กรุงเทพฯ เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพรแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันที่ 26 มิ.ย. เวลา 16.00 น. ที่พระอุโบสถวัดราชบพิธฯ กรุงเทพฯ และให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักร ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศล และถวายพระพรแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันที่ 26 มิ.ย. เวลา 16.00 น. ที่พระอุโบสถ อุโบสถ ศาลาการเปรียญ หรือสถานที่ที่เหมาะสมของแต่ละวัด”

 

 

อย่างไรก็ตามคณะบุคคลและประชาชนที่เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช จะได้รับแจกหนังสือหน้าปกตราสัญลักษณ์ประจำสมเด็จพระสังฆราช  ออป. พร้อมด้วยพระผง พระพุทธอังคีรส พระประทานประจำพระอุโบสถวัดราชบพิธฯ ซึ่งภายในเล่มมีคติธรรมที่เขียนด้วยลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระสังฆราช ข้อความว่า เกียรติย่อมไม่ละผู้ตั้งอยู่ในธรรม และมีพระโอวาทของสมเด็จพระสังฆราชที่ประทานสอนกุลบุตรผู้ขอบรรพชาที่เรียกว่า ปัพพชาเปกขะ เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานอยู่ในหนังสือเล่มดังกล่าวด้วย

 

 

 

 

ขอบคุณเฟซบุ๊ก : สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ศิริพงษ์ หนูแก้ว

ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : สมเด็จพระสังฆราช  ในหลวง  พระเจ้าอยู่หัว 

ติดตามข่าวอื่นๆ