ประทับใจครั้งเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงก้มกราบสมเด็จกรมพระเทพฯ

จากกรณีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ระดับปริญญาตรี จำนวน 2,426 คน ณ ห้องประชุมพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 

 

นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ระหว่างวันที่ 17-20 มิถุนายน 2562 อีกด้วย

 

ขณะที่เฟซบุ๊ก Suan Dusit University ได้โพสต์ข้อความสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร ระบุรายละเอียดว่า " ไม่กี่วินาทีที่ผ่านมา ชาวสวนดุสิตปลื้มปิติ ‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ’ เอื้อมพระหัตถ์ประคองมือบัณฑิตพิการทางสายตารับปริญญาบัตร

 

 


 

 

ในขณะที่บัณฑิตเดินชนแท่นประทับ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี "

 

 

อย่างไรก็ตามการพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ได้สร้างความปลาบปลื้มใจแก่เหล่าบัณฑิตและครอบครัวของบัณฑิตเป็นอย่างมาก เพราะพระองค์ทรงแย้มพระสรวลตลอดเวลาในการพระราชทานปริญญาบัตร

 

 

สำหรับความประทับใจและปลาบปลื้มต่อความรักความผูกพันของสถาบันนั้นเป็นที่ซาบซึ้งใจของพสกนิกรชาวไทย โดยมีเรื่องราวที่ปรากฏในงานพระราชทานปริญญานั้น ทำให้คนไทยรู้สึกประทับใจยิ่งขึ้นเมื่อรู้สึกว่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯนั้นขณะปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังกล่าวพระองค์มีความคล้ายกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร โดยครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในขณะนั้น เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเดิน-วิ่งประเพณี “เดิน-วิ่ง เขาชะโงก ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 24” ประจำปีนั้น

 

 

ภายใต้การผนึกกำลังร่วมกันของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) จ.นครนายก โดยการแข่งขันแบ่งเป็น 3 ระยะทาง คือ ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 32 กม. ซูเปอร์มินิมาราธอน 16 กม. และมินิมาราธอน 10 กม. พร้อมกันนี้ภายในงานยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในขณะนั้น เสด็จร่วมงานและเสด็จนำข้าราชการและผู้ร่วมวิ่งเป็นระยะทาง 3.9 กิโลเมตรด้วยและในเหตุการณ์นี้เองที่เกิดภาพประทับใจเมื่อ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ได้ทรงกราบสมเด็จกรมพระเทพฯ เป็นที่ประทับใจต่อประชาชนคนไทยเป็นอย่างมาก

 

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ศิริพงษ์ หนูแก้ว

ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : พระองค์ภาฯ  พระเทพฯ  หมิ่นสถาบัน 

ติดตามข่าวอื่นๆ