สูบบุหรี่ในบ้าน มีความผิด เริ่มใช้ 20 ส.ค. 62

อย่างที่ทราบกันดีว่า บุหรี่ เป็นอันตรายต่อตนเองและคนรอบข้าง ซึ่งผู้ที่ได้รับบุหรี่มือสอง หรือสูดดมควันบุหรี่ เป็นประจำ จะทำให้ก่อเกิดมะเร็ง หรือสุขภาพย่ำแย่ไม่ต่างจากผู้ที่สูบบุหรี่ ตาม พ.ร.บ.ครอบครัวใหม่ จึงถือว่าการกระทำการสูบบุหรี่ภายในบ้าน จนทำให้คนในบ้านเกิดปัญหาด้านสุขภาพ หรือเกิดอันตราย จะถือว่า เข้าข่ายก่อความรุนแรงในครอบครัว โดยจะมีผลบังคับใช้ 20 ส.ค. 62 นี้

 

 

ทางด้าน นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) ได้กล่าวในการประชุมวิชาการเรื่องบุหรี่ ว่า พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.2562 จะมีผลบังคับใช้จริงในวันที่ 20 ส.ค. 62 

ซึ่งเป็น พ.ร.บ. จะเน้นเรื่อง การป้องกันความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งประเด็นสำคัญที่เพิ่มมาคือ การสูบบุหรี่ในบ้าน เพราะเข้าข่ายลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ สุขภาพ ของคนในครอบครัว

 

 


ตาม พ.ร.บ.ใหม่นี้ จะถือว่าผู้ที่สูบบุหรี่ในบ้าน มีความผิดในฐานของการก่อความรุนแรงในครอบครัว เพราะ ทำให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพของคนในครอบครัว อาจจะต้องขึ้นศาลเพื่อพิจารณาความผิด 2 ศาล

ซึ่งศาลอาจมีคำสั่งให้คุ้มครองคนในครอบครัว และสั่งบังคับให้ผู้ที่สูบบุหรี่และทำให้เกิดปัญหาในบ้าน เข้ารับการบำบัดและเลิกบุหรี่ เพื่อไม่ให้ทำพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความรุนแรงอีก

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ปิยะนัย เกตุทอง

ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : สูบบุหรี่  กฎหมายไทย  เลิกบุหรี่  ผิดกฎหมาย  ตามกฎหมาย  กฎหมาย 

ติดตามข่าวอื่นๆ