ในหลวงร.10 โปรดเกล้าฯให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทานเป็นสิริมงคลแก่ประชาชน

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯจัดงานสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ พระลานพระราชวังดุสิต 

 

 

ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญอักษณพระปรมาภิไทย ว.ป.ร. พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ฉายกับ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ล้อมกรอบด้วยรูปหัวใจ ภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาใหม่ และข้อความสืบสานพระราชปณิฐาน “ธรรมราชินี”

 

 

พิมพ์บนปกหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ สำหรับพระราชทานแก่ประชาชนที่มาร่วมสวดมนต์ ใน พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อความเป็นสิริมงคล และความสุขของประชาชนทุกหมู่เหล่า


สำหรับงานจะจัดขึ้่นในวันที่ 20 มิ.ย.เวลา17.00 น. โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระสงฆ์ 157 รูป ร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย

 

 

 

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด หนังสือบนเจริญพระพุทธมนต์ได้ที่ www.prd.go.th

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สินีนุช บรรเจิดธนากุล

ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : ในหลวงร.10 

ติดตามข่าวอื่นๆ