เรื่องใกล้ตัว กับพืชผักสวนครัวปลอดโรค ปลอดภัย

      ด้วยสภาวะเป็นพิษที่อยู่รอบๆตัวเรา ได้เกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นมลภาวะเป็นพิษ หรือแม้กระทั่งอาการที่เรารับประทานยังมีสารพิษตกค้าง จึงทำให้เราหันมาใส่ใจกับสิ่งที่เรารับประทานเข้าไป นั่นคือ ผักปลอดสาร หรือ ผักปลอดสารพิษ ซึ่งหมายถึง ผลผลิตของพืชผักที่ไม่มีสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชตกค้างอยู่ หรือมีตกค้างอยู่แต่ไม่เกินระดับมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

‘ผัก’ ไม่ว่าจะเป็นผักชนิดใดก็ตาม ถือว่าเป็นพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ทำให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดี และยังช่วยรักษาโรคบางชนิดได้แต่ทว่าความต้องการของตลาดที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันนี้ ทำให้เกิดการเร่งผลิต ‘ผัก’ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค การหันมาใช้สารเคมีของเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลผลิต และให้ “ผัก” คงสภาพสวยสดอยู่ได้นานนั้น ส่งผลให้ ‘ผัก’ ไม่ปลอดภัยเท่าที่ควรนำมาซึ่งโรคภัยที่ไม่พึ่งประสงค์

ดังนั้น “ผักปลูกเอง ปลอดภัยแน่” จริงหรือไม่

    คำตอบคือ ผักที่ปลอดภัยมี 2 อย่างคือ ‘ผักที่คุณรู้ว่าใครปลูก และ ผักที่คุณปลูกเอง’ ซึ่งแน่นอนว่าในชุมชนเมืองมักเป็นเรื่องยากที่จะรู้ว่า ผักที่เรากินใครปลูก แต่เราเป็นผู้บริโภคสามารถเลือกได้ คือเลือกที่จะปลูกผักสวนครัวกินเอง เช่น ใบกระเพาะ ใบสาระแน่ ใบโหระพา พริกขี้หนู ซึ่งผักเหล่านี้ปลูกขึ้นง่ายและโตเร็ว อีกทั้งยังเป็นพืชสมุนไพรที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกาย แม้ว่าพื้นที่ที่อยู่อาศัยจะน้อย แต่ก็สามารถปลูกในภาชนะรีไซเคิลได้ อย่างเช่น ขวดน้ำพลาสติก แก้วน้ำพลาสติก ถังหรือกระป๋องนม ถือว่าได้บริโภคผักที่ปลอดภัยจริง อีกทั้งยังสร้างสภาวะทางจิตใจให้สนุกสนานเพลิดเพลินในการปลูกผักอีกทางหนึ่งด้วย การที่จะเลือกปลูกผักชนิดไหนขึ้นอยู่กับความชอบบริโภคส่วนบุคคล อีกทั้งยังช่วยลดภาระเงินในกระเป๋าในการซื้อผักมาบริโภคได้อีกด้วย

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
อนันต์ คนกาญจน์

ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : พืชผักสวนครัว  ยาสมุนไพร 

ติดตามข่าวอื่นๆ