สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์แก่พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ

เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา  ได้แพร่ประกาศเรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๒ แก่ พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ

 

 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
 


พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ เป็นคุณข้าหลวงผู้ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นพระพี่เลี้ยงในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษ และเป็น “พลเอกหญิง” คนแรกและคนเดียวจนปัจจุบันที่เป็นสามัญชน

 

 


ขอบคุณเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สุลาลีวัลย์ หงษ์เวียงจันทร์

ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : โปรดเกล้าฯ  พระราชทาน  ราชกิจจานุเบกษา 

ติดตามข่าวอื่นๆ