คนจนเตรียมเฮ ออมสินปล่อยกู้สูงสุด 50,000 ผ่อนเดือนละ 1,209 บาท

ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยไม่ต้องใช้คนค้ำ ใช้สิทธิ์กู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ผ่อนเดือนละ 1,209 บาท กู้ต่ำสุด 10,000 บาท ผ่อนเดือนละ 242 บาท คิดดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน ผ่อนนาน 3-5 ปี ฟรีค่าธรรมบริการสินเชื่อและค้ำประกัน

 

 

คุณสมบัตรผู้กู้

-เป็นผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ

-สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

-มีการประกอบอาชีพ

-มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

 

 

เอกสารประกอบการขอกู้

-สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน

-สำเนาบัตรสวสดิการแห่งรัฐ

-เอกสารแสดงรายได้ประกอบอาชีพ, สมุดบัญชีเงินฝาก, บัญชีรายรับรายจ่าย (ถ้ามี) 

-รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ

 

 


ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา /ฝ่ายบริหารและพัฒนาหนี้นอกระบบ 

โทร: 026149512, 026149642, 026149506-7 หรือ 022998000 ต่อ 150853, 150854, 150862, 150863, 150881 หรือ Call center 1115

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
อำมฤทธิ์ สุระสังข์

ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : กู้เงิน  ธนาคารออมสิน 

ติดตามข่าวอื่นๆ