โปรดเกล้าฯพระราชทานชื่อของจิตอาสาและภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาใหม่

สำนักพระราชวังได้เผยแพร่ประกาศ เรื่องทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯพระราชทานชื่อของจิตอาสาและภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาใหม่ เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมให้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา

 

“เราทำความดีด้วยหัวใจ” และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อของจิตอาสาและภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาพระราชทานเพื่อพระราชทานกำลังใจแก่ประชาชนทุกคนที่มีจิตอันเป็นกุศลในการทำความดีเพื่อส่วนรวมและประเทศชาตินั้น
 
ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อของจิตอาสาและภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาใหม่เพื่อทดแทนชื่อของจิตอาสาและภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาที่ได้พระราชทานไว้แต่เดิมเพื่อเชิญไปใช้ในกิจกรรมต่างๆอันเกี่ยวเนื่องกับจิตอาสาพระราชทานโดยมีรายละเอียดดังนี้

 


1.พระราชทานชื่อจิตอาสาว่า“จิตอาสาพระราชทาน904 วปร.”

2.ให้ใช้ชื่อและภาพการ์ตูนจิตอาสาใหม่ในกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับจิตอาสาพระราชทานและในการจัดทำสิ่งของพระราชทานที่เกี่ยวข้องต่างๆตามรูปแบบและรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้สิ่งของพระราชทานที่มีภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาเดิมยังคงใช้ได้ควบคู่กันไปไม่ได้ยกเลิกจนกว่าสิ่งของพระราชทานฯเดิมจะชพรุดหรือเสื่อมสภาพใช้ปฏิบัติภารกิจไม่ได้แล้ว

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง 
1 มิถุนายน2562

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศศาลมีคำสั่ง ให้ หม่อมหลวง ราชสกุลดัง เป็นบุคคลไร้ความสามารถ

ในหลวงร.๑๐ โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตร ม.ราชภัฏ ๑๗-๒๐ มิ.ย.นี้

น้อมรำลึกวันสวรรคต รัชกาลที่ ๗ ถวายพระเพลิงต่างแดน จัดพิธีเงียบๆตามพระราชประสงค์

เชิญชวนประดับธงชาติคู่กับธงพระนามาภิไธย พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 


ติดตามข่าวสารทาง Line


เรียบเรียงโดย
นายลัทธภพ แก้วโย

ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : สำนักพระราชวัง 

ติดตามข่าวอื่นๆ