ไปรษณีย์ไทย เปิดตัว “การไปรษณีย์ควบคุม” ยกระดับการขนส่งไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ พร้อมชูมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยระดับสากลแห่งแรกของโลก

            กรุงเทพฯ 30 พฤษภาคม 2562 – บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ยกระดับการขนส่งไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ เปิดตัว “การไปรษณีย์ควบคุม” แห่งแรกของโลก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยระดับสากลจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดด้านการรักษา
ความปลอดภัยสากลตามที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO กำหนด ด้วยมาตรการรักษา
ความปลอดภัยแบบเข้มข้น 3 ด้าน คือ ด้านบุคคล ด้านอาคารและสถานที่ และด้านไปรษณียภัณฑ์

          นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทย ได้ดำเนินการขอใบรับรองการไปรษณีย์ควบคุม ณ ศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นศูนย์ไปรษณีย์แห่งเดียวที่ให้บริการขนส่งไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศไปยังปลายทางต่างประเทศ จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ซึ่งถือเป็นการไปรษณีย์ควบคุมแห่งแรก เพื่อสร้างความมั่นใจว่าไปรษณียภัณฑ์
สำหรับขนส่งบนอากาศยาน มีความมั่นคง ปลอดภัย ปราศจากวัตถุระเบิดและวัตถุที่เป็นอันตรายอื่นๆ
ด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด รัดกุมตามข้อบังคับของ กพท. ใน 3 ด้าน ดังนี้ มาตรการรักษาความปลอดภัยด้านบุคคล เช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องการอบรมด้านการรักษาความปลอดภัยสนามบินและได้รับอนุญาต พร้อมทั้งมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทุกคนจะต้องผ่านการตรวจค้นร่างกายด้วยเครื่องตรวจจับโลหะ และห้ามนำสิ่งของที่ติดตัวมาทุกชนิดเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน และการควบคุมการเข้าออกอาคารสถานที่ด้วยระบบสแกนลายนิ้วมือเพื่อระบุตัวตน

            นอกจากนี้ยังมี มาตรการรักษาความปลอดภัยด้านอาคารและสถานที่ ด้วยการติดตั้งรั้วตาข่ายโดยรอบบริเวณท่าขนถ่าย ติดตั้งกล้องซีซีทีวี (CCTV) ที่มีความคมชัดระดับเอชดี (HD) กว่า 36 ตัว ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลาดตระเวนตลอด 24 ชั่วโมง และ มาตรการรักษาความปลอดภัยด้านไปรษณียภัณฑ์ เช่น การเก็บบันทึกข้อมูลผู้ฝากส่งไปรษณียภัณฑ์ ณ ที่ทำการไปรษณีย์
ทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นการป้องกันการกระทำอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย การใช้สายรัดพลาสติกที่มีหมายเลขกำกับ รัดประตูห้องบรรทุกของรถขนส่งไปรษณีย์จากที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางจนถึง
ศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิ เพื่อป้องกันความไม่ปลอดภัยระหว่างเส้นทางขนส่ง และการเอ็กซเรย์ไปรษณียภัณฑ์ด้วยเครื่องเอ็กซเรย์แบบสองมิติ จำนวน 3 รอบ เพื่อตรวจสอบวัตถุอันตราย และสร้างความมั่นใจแก่สายการบินที่ทำหน้าที่ขนส่งไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศว่า ไปรษณียภัณฑ์ทุกชิ้น ที่ส่งผ่านศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิ
(การไปรษณีย์ควบคุม) จะปลอดภัยและปราศจากวัตถุอันตรายหรือสิ่งของต้องห้ามฝากส่งทางอากาศ 100%
ซึ่งการได้รับรองการไปรษณีย์ควบคุมดังกล่าว จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยแก่สายการบิน และยกระดับการขนส่งไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศให้มีความรวดเร็วมากขึ้น ­ 

           

            อย่างไรก็ดี ไปรษณีย์ไทย ได้จัดพิธีมอบใบรับรองการไปรษณีย์ควบคุมแห่งแรกของโลกจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ณ ห้องไปรษณีย์ฤดีสราญ ชั้น 3 อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก โดยมีผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงาน และเครือข่ายพันธมิตร เข้าร่วมจำนวนมาก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center 1545 หรือเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
อมเรศ พึ่งลอย

ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : ขนส่งทางบก  ไปรษณีย์  จดหมาย  ไปรษณีย์ลำปาง 

ติดตามข่าวอื่นๆ