ราชกิจจนุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กำหนดวันหยุดราชการประจำปี ๑๙ วัน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดว่า วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติและเป็นวันพ่อแห่งชาติ 

 

รวมทั้งได้พระราชทานพระบรมราชานุญาต ตามที่รัฐบาลได้ขอพระราชทาน พระบรมราชวินิจฉัย เรื่อง วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. กำหนดให้วันที่ ๔ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคล และวันหยุดราชการประจำปี

๒. รับทราบภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี รวม ๑๙ วัน ดังนี้

๒.๑ วันขึ้นปีใหม่ ๑ มกราคม ๑ วัน

๒.๒ วันมาฆบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ๑ วัน

๒.๓ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ๖ เมษายน ๑ วัน

๒.๔ วันสงกรานต์ ๑๓-๑๕ เมษายน ๓ วัน

๒.๕ วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๑ วัน

๒.๖ วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ สำนักพระราชวัง จะได้กำหนดเป็นปี ๆ ไป ๑ วัน

๒.๗ วันวิสาขบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ๑ วัน

๒.๘ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๑ วัน

๒.๙ วันอาสาฬหบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ๑ วัน

๒.๑๐ วันเข้าพรรษา แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘

 


๒.๑๑ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม ๑ วัน

๒.๑๒ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๑ วัน

๒.๑๓ วันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๑๓ ตุลาคม ๑ วัน

๒.๑๔ วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๑ วัน

๒.๑๕ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๑ วัน

๒.๑๖ วันรัฐธรรมนูญ ๑๐ ธันวาคม ๑ วัน

๒.๑๗ วันสิ้นปี ๓๑ ธันวาคม ๑ วัน

ส่วนการกำหนดให้เป็นวันหยุดประจำปีของธนาคารและวันหยุดของภาคแรงงาน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : ราชกิจจานุเบกษา

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :

พ่อเจ้าตูบลูกโยน เล่าถึงวันแรกที่ได้เจอกัน เลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็กๆ จนตอนนี้โตเป็นสาว

ว่อนภาพรับน้อง เทคโนฯดังย่านฝั่งธน

ขนส่งฯ ร่วมกับ ตำรวจ แถลงย้ำเชื่อมระบบใบสั่งจราจร

สภาพคลองลาดพร้าว มีขยะหลากชนิด ทั้งตู้เย็น เตียงนอน โซฟา

 


ติดตามข่าวสารทาง Line



เรียบเรียงโดย
เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ

ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : วันหยุดราชการ  วันหยุดประจำปี  ราชกิจจานุเบกษา 

ติดตามข่าวอื่นๆ