ภูมิปัญญาไทยแห่งการนวดไทย กับมรดกไทย สู่มรดกโลก

        ยุคนี้ สมัยนี้หากใครไม่รู้จักการนวดไทย อาจกล่าวได้ว่าตกยุคก็ว่าได้ เพราะในปัจจุบันนี้เด็กแรกเกิดอุแว้ ออกมาสู่อ้อมอกแม่ คุณพยาบาลหลายโรงพยาบาลก็สอนให้คุณพ่อ คุณแม่ ได้รู้วิธีการนวดทารกเพื่อเป็นการกระตุ้นพัฒนาการของลูกรักกันแล้ว

 

 

        จากภูมิปัญญาการนวดไทยด้วยวิธีการกด บีบ คลึง เหยียบ ดัด อบ ประคบนั้น  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และเครือข่ายต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ได้มีการพัฒนาการนวดไทยสู่การใช้ประโยชน์ ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีการศึกษาวิจัย มีการพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรการนวดแผนไทยอย่างเป็นระบบ ทั้งการนวดเพื่อบำบัดรักษาอาการต่าง ๆ และการนวดเพื่อสุขภาพ มีหลักสูตรตั้งแต่ 60 ชั่วโมง ไปจนถึง 1,300 ชั่วโมง ตามมาตรฐานสากล  ซึ่งปัจจุบันการนวดไทย   มีการนำไปใช้ประโยชน์ในระบบบริการสุขภาพทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต ผู้ป่วยโรคข้อ กระดูก กล้ามเนื้อ และขยายผลเป็นกลไกสำคัญอีกกลไกหนึ่ง ที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในธุรกิจบริการสุขภาพหลายๆประเภท เช่น สปาเพื่อสุขภาพ  สปาเพื่อการบำบัดรักษา  ทั้งในและต่างประเทศ

 

 


      จึงไม่แปลกที่การนวดไทย จะโด่งดังไปทั่วโลกด้วยเอกลักษณ์ความเป็นไทย เสน่ห์ไทย ประสิทธิผลคุณภาพของการนวดไทยเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก  เมื่อการนวดไทยเดินทางไปทั่วโลก จึงกล่าวได้ว่ามรดกทางภูมิปัญญาอันทรงคุณค่านี้ ก่อให้เกิดการยอมรับจากนานาอารยประเทศ   

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
อนันต์ คนกาญจน์

ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : นวดไทย  นวด 

ติดตามข่าวอื่นๆ