อดีตผู้พิพากษา กางรธน.ปี50 เทียบ ปี60 สอนกฎหมาย อ.ปิยบุตร จับแพะชนแกะ -ปลุกระดมสาวกล่วงหน้า

สืบเนื่องจากกรณีนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ แถลงถึงกรณีที่พรรคอนาคตใหม่ ได้ทำสัญญากู้เงินกับ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่   โดยมีเพดานสูงสุดให้กู้ได้ที่ 250 ล้านบาท แต่เรากู้มาจริง 110 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระคืนที่ 3 ปี ดอกเบี้ย 3.75 โดยยืนยันว่า ให้กู้เงินไม่ผิดกฎหมาย พร้อมเรียกร้องให้ กกต.ตรวจสอบพรรคอื่น

(อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : อนาคตใหม่มีหนาว! ส.ว. ชี้ชัด กรณีกู้ยืมเงิน ผิดกฎหมายพรรคการเมือง-ยุบพรรคได้เลย!)

 

ล่าสุดทางด้าน นายชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวระบุว่า....เมื่อวานวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ได้กล่าวถึงเรื่องการกู้ยืมเงินของพรรคอนาคตใหม่ที่กู้ยืมเงินนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่

 

.....นายปิยบุตรอ้างว่าตามพรป.พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๒ ไม่ได้ห้ามพรรคการเมืองกู้ยืมเงิน และได้อ้างพรรคการเมืองอื่นๆ เช่น พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคชาติพัฒนา พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งมีเอกสารยืนยันมีการกู้ยืมเงิน และประธาน กกต.ลงนามรับทราบ เรื่องนี้จึงมีข้อเท็จจริงว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมาย

 

.....พรบ.พรรคการเมือง มาตรา ๖๒ พรรคการเมืองอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้

(๑) เงินทุนประเดิมตามมาตรา ๙ วรรคสอง

(๒) เงินค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงพรรคการเมืองตามที่กําหนดในข้อบังคับ

(๓) เงินที่ได้จากการจําหน่ายสินค้าหรือบริการของพรรคการเมือง

(๔) เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดที่ได้จากการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง

(๕) เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดที่ได้จากการรับบริจาค

(๖) เงินอุดหนุนจากกองทุน

(๗) ดอกผลและรายได้ที่เกิดจากเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดของพรรคการเมือง

.....บทบัญญัติของมาตรานี้ได้กำหนดว่าพรรคการเมืองอาจมีรายได้ตามที่กำหนดไว้ใน (๑)-(๗) เท่านั้น ไม่อาจหารายได้จากวิธีการอื่นใดนอกจากนี้ได้


.....การที่นายปิยบุตรอ้างว่า มาตรา ๖๒ ไม่ได้ห้ามการกู้ยืมเงินจึงสามารถทำได้ ถ้าเป็นอย่างที่นายปิยบุตรอ้าง พรรคการการเมืองก็ซื้อหุ้น ซื้อที่ดินหรือซื้อคอนโด ฯลฯ เพื่อขายเอากำไรได้ด้วยหรือ เพราะมาตรา ๖๒ ไม่ได้ห้ามเช่นเดียวกัน

.....ส่วนที่นายปิยบุตรอ้างว่ามีพรรคการเมืองอื่นๆ มีการกู้ยืมเงินและประธาน กกต.รับทราบนั้น นายปิยบุตรพูดเพื่อเป็นข้ออ้างเข้าข้างตัวเองโดยไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริงและบทบัญญัติ ของกฎหมาย กล่าวคือ

.....หากพรรคการเมืองที่นายปิยบุตรพูดถึงมีการกู้ยืมเงินจริงก็เป็นการกระทำในข่วงเวลาที่มีการบังคับใข้ พรป.พรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๕๐

 

......พรป พรรคการเมือง ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ พรรคการเมืองอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้

(๑) เงินค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงพรรคการเมืองตามที่กําหนดในข้อบังคับพรรคการเมือง

(๒) เงินที่ได้จากการจําหน่ายสินค้าหรือบริการของพรรคการเมือง

(๓) เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมหาทุนของพรรคการเมือง

(๔) เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้ท่ีได้จากการบริจาคแก่พรรคการเมือง

(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน

(๖) ดอกผลของเงินและรายได้จากทรัพย์สินของพรรคการเมือง

(๗) รายได้อื่น

การหารายได้ตาม (๒) และ (๗) ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด

 

 

.....ตามบทบัญญัติใน(๗) มีข้อความว่า "รายได้อื่น" อยู่ด้วย พรรคการเมืองจึงสามารถกู้ยืมมาใช้ในการดำเนินงานของพรรคการเมืองได้ แต่ข้อความว่า "รายได้อื่น" ไม่มีบัญัติไว้ใน พรป.พรรคการเมือง ๒๕๖๐ มาตรา ๖๒

.....การที่นายปิยบุตรนำการกระทำที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายพรรคการเมืองปี ๒๕๕๐ และปี ๒๕๖๐ ที่กำหนดให้พรรคการเมืองต้องปฏิบัติต่างกันมาเปรียบเทียบกัน

.....จึงเป็นเรื่องที่ผิดฝาผิดตัว จับแพะชนแกะ ทำให้ประชาชนที่ไม่รู้กฎหมายเข้าใจผิดและเป็นการปลุกระดมสาวกของพรรคอนาคตใหม่ไว้ล่วงหน้าเพื่อจะได้กล่าวหา กกต.ว่ากลั่นแกล้งพรรคอนาคตใหม่

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ประชาธิปัตย์ชัดร่วมพลังประชารัฐ แต่จะกลายเป็นประเด็นปัญหาพรรคร่วมหรือไม่โปรดติดตาม

โอ๊คถึงเวลาแล้ว!ศาลนัดพิพากษาคดีฟอกเงินปล่อยกู้กรุงไทย

พายุกระหน่ำ “ชวน หลีกภัย” บททดสอบการเมือง ในวัน ใบมีดโกน สิ้นมนต์ขลัง?

มิ่งขวัญลั่น6ส.ส.รักษาสัญญาเทิดทูนสถาบันหลังลาออกหน.พรรค


ติดตามข่าวสารทาง Lineติดตามข่าวการเมือง


เรียบเรียงโดย
วิลาสินี แววคุ้ม

ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : พรรคอนาคตใหม่  ปิยบุตร แสงกนกกุล  ชูชาติ ศรีแสง 

ติดตามข่าวอื่นๆ