โปรดเกล้าฯ ให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เว็ปไซต์ ราชกิจนุเบกษา เผยแพร่ประกาศว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้กำหนดวันที่ ๕ ธันวาคมทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทย เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ

 

 

ราชกิจจานุเบกษา ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๒ เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง การกำหนดวันสำคัญของชาติไทย ความว่า

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดว่า วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

 


พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี พระองค์ทรงเป็นพระบรมราชชนกในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ครองราชย์ตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๙ นับเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงครองราชสมบัติยาวนานที่สุดในประเทศไทย

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ

ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  5 ธันวาคม  วันพ่อแห่งชาติ  ราชกิจจานุเบกษา 

ติดตามข่าวอื่นๆ