ประกันสังคมแจง ผู้ที่จะขอรับเงินบำเหน็จชราภาพต้องมีเอกสารยืนยันตัวตน

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีเสียชีวิตและขอรับเงินบำเหน็จชราภาพว่า ผู้ประกันตนควรทำเอกสารระบุรายละเอียดดังนี้

 

ชื่อผู้มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนกรณีเสียชีวิต และขอรับเงินบำเหน็จชราภาพไว้ล่วงหน้า

ระบุเลขประจำตัวประชาชนของผู้ที่รบสิทธิประโยชน์และพยานให้ชัดเจน

 

จึงจะถือว่าเอกสารฉบับดังกล่าวสมบูรณ์ เพื่อเป็นหลักฐานแสดงตัวว่าเป็นผู้มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนอย่างแท้จริง ซึ่งเอกสารดังกล่าวจะมอบให้ผู้ประกันตน หรือผู้มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนเป็นผู้เก็บไว้เอง เพื่อจะนำไปยื่นที่สำนักงานประกันสังคม เมื่อผู้ประกันตนเสียชีวิตจะสามารถขอรับสิทธิได้ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ผู้ประกันตนเสียชีวิต ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัดที่ท่านสะดวก จะช่วยป้องกันปัญหาการแอบอ้างรับประโยชน์ทดแทน

ปัจจุบัน สำนักงานประกันสังคมได้จ่ายเงินสงเคราะห์กรณีตายและเงินบำเหน็จชราภาพให้กับบุคคลที่ผู้ประกันตนระบุให้เป็นผู้รับสิทธิประโยชน์ กรณีผู้ประกันตนไม่ได้ทำหนังสือระบุไว้ว่าให้ใครเป็นผู้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินหรือประโยชน์ทดแทนให้ผู้มีสิทธิตามกฎหมาย

ส่วนของผู้ประกันตนที่แต่งงานแล้ว หรือมีคู่สมรส บุตร หรือบิดา มารดา ที่ยังมีชีวิตอยู่ หากไม่ประสงค์จะมอบให้ผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิเฉพาะราย และไม่ได้ทำหนังสือระบุชื่อผู้รับสิทธิประโยชน์ สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินดังกล่าวให้กับทายาทหรือผู้มีสิทธิ

 


หากผู้ประกันตนที่ไม่ได้แต่งงาน โดยบิดา มารดาเสียชีวิต และไม่มีทายาท ประสงค์จะมอบให้แก่บุคคลอื่นเป็นผู้มีสิทธิรับเงินดังกล่าว ผู้ประกันตนสามารถทำหนังสือระบุผู้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนได้ สำหรับผู้ประกันตนที่ไม่ระบุบุคคลที่จะได้รับสิทธิหรือโสดและบิดามารดาเสียชีวิต เงินส่วนนี้จะตกเป็นของกองทุนประกันสังคมตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถดาวน์โหลดหนังสือระบุผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จชราภาพได้ที่ www.sso.go.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครหื้นที่ 12 แห่ง/ จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ หรือโทร. 1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เจ้าปั๊กอยู่ร่วมกรงกับเสือดาวเรื่องฮาๆจึงบังเกิด ทำอะไรเกรงใจลายพี่ด้วย(คลิป)

ข้อความสุดท้าย น้องปลา สาวท้องอ่อน

เพชร สหรัตน์ ท้าไฝว์ มงคลกิตติ์

เมื่อลูกๆพี่น้อยไม่ยอมเลิกเล่นคอม พี่น้อยจึงต้องจัดการขั้นเด็ดขาด


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
จิรศักดิ์ ทิตตยานนท์

ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : คนชรา  ประกันสังคม  แต่งงาน 

ติดตามข่าวอื่นๆ