ล้างพระธาตุศรีสองรัก ประเพณีเก่าแก่ของชาวด่านซ้าย หนึ่งเดียวของไทย (มีคลิป)

เมื่อวันที่ 16  พฤษภาคม  2562   ที่พระธาตุศรีสองรัก  อ.ด่านซ้าย จ.เลย   ประชาชนจำนวนมากได้ร่วมกันประกอบพิธีล้างพระธาตุศรีสองรัก  ประจำปี 2562 นำโดยนายถาวร  เชื้อบุญมี  เจ้าพ่อกวน  ผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวอำเภอด่านซ้าย  และนายชนาส  ชัชวาลวงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่สืบทอดกันมากว่า 400 ปี  และเป็นพระธาตุแห่งเดียวที่มีพิธีล้าง

 

 

 

พิธีดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 พฤษภาคมโดยเจ้าพ่อกวน พร้อมด้วยข้าราชการชั้นสูงในอำเภอและจังหวัด จะนำถังน้ำขึ้นไปเดินบนองค์พระธาตุ พร้อมกับล้างองค์พระธาตุ  หลังจากนั้นประชาชนทั่วไปจึงจะสามารถล้างองค์พระธาตุ   ซึ่งตามประเพณีตั้งแต่โบราณกาล มีข้อห้ามผู้หญิงเข้าไปในบริเวณฐานรอบพระธาตุฯ  ผู้หญิงจึงต้องฝากถังน้ำให้ผู้ชายเข้าไปล้างองค์พระธาตุแทน  หลังเสร็จพิธี ประชาชนจะนำน้ำที่ไหลจากองค์พระธาตุใส่ถังกลับไปบ้านเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว  นอกจากนี้ยังมีข้อห้ามผู้ที่จะขึ้นไปสักการะพระธาตุศรีสองรัก  ต้องไม่สวมเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับที่มีสีแดง  เนื่องจากเป็นสีของเลือด สัญลักษณ์ของศึกสงคราม

 

 

 


สำหรับพระธาตุศรีสองรัก ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2103 แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2106 นับเป็นเวลา 460 ปี ตั้งแต่มีการก่อสร้างและ 456 ปี นับแต่เริ่มมีการสมโภชนครั้งแรก ในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ แห่งกรุงศรีอยุธยา และพระเจ้าไชยเชษฐา แห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต อาณาจักรล้านช้าง นับเป็นศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานแห่งการทำสัญญาพระราชไมตรีและเครื่องหมายเขตแดนระหว่างสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งอาณาจักรล้านช้าง ถือเป็นงานประเพณีและพิธีกรรมที่สำคัญของชาวอำเภอด่านซ้าย พระธาตุศรีสองรักยังเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยและชาวลาวให้ความเคารพนับถือมาตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน.

 

 

 

ภัทราวุธ  บุญประเสริฐ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.เลย 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นายภัทราวุธ บุญประเสริฐ(เก่ง)ติดตามข่าวอื่นๆ