ราชกิจจาฯแพร่ประกาศ วันที่ 3 มิ.ย. ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ถือเป็นวันหยุดราชการประจำปี

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้แพร่ประกาศเรื่องสำคัญโดยมีเนื้อหาใจความดังนี้ ราชกิจจานุเบกษาได้ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี 

ด้วยรัฐบาลพิจารณาเห็นว่า การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่ง รวมทั้งได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 

 

และโดยที่วันที่ ๓ มิถุนายน เป็นวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กำหนดให้ วันที่ ๓ มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นวันหยุดราชการประจำปี 


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

 

 


ขอบคุณเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สุลาลีวัลย์ หงษ์เวียงจันทร์

ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : วันหยุดประจำปี  ราชกิจจานุเบกษา  สำนักพระราชวัง 

ติดตามข่าวอื่นๆ