ผู้ว่า ฯเมืองคอนเซ็นคำสั่งย้ายปลัดอำเภอ เสมียนตราและพนักงานราชการรวม 8 คน หลังขอย้ายตัวเองอ้างทำร่วมงานกับนายอำเภอไม่ได้

จากกรณีนายสมคิด กาฬสุวรรณ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง (ปลัดอาวุโส) อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช พร้อมกับพวก 8 คน ทำหนังสือถึง นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผวจ.นครศรีธรรมราช ขอย้ายตัวเองออกจากอำเภอทุ่งสง โดยอ้างว่าปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับนายจิรโรจน์ สำแดง นายอำเภอทุ่งสง ไม่ได้ โดยนายอำเภอมองลูกน้องเหมือนกับคู่อริ ทำให้พวกตนปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความยากลำบาก ไม่สามารถบริการประชาชนให้บรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 20 มี.ค.2562 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นำโดยนางมาดี แร่สุวรรณ กำนันตำบลหนองหงส์ อ.ทุ่งสง  นายสุรชัย หอมพรหม สารวัตรกำนันตำบลชะมาย  นายจรัญ จันทร์ปรุง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.เขาโร        อ.ทุุ่งสง  เสดสรรค์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.ชะมาบนายณรงค์ ใจกระจ่าง ผช.ผญ. หมู่ 6 ต.กะปาง เพื่อประท้วงขอเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ย้ายนายวิโรจน์ สำแดง นายอำเภอพ้นตำแหน่งนายอำเภอทุ่งสง โดยอ้างว่านอกจากปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่บนที่ว่าการอำเภอทุ่งสงไม่สามารถทำงานร่วมกับนายอำเภอได้แล้วบรรดาผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านก็ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับนายอำเภอท่านดังกล่าวได้  หากผู้ว่าไม่ย้ายนายอำเภอพ้นตำแหน่งทางปลัดอำเภอ  6  คนพร้อมเสมียนตราและพนักราชการอีก 1 คน เสนอขอย้ายตัวเองพ้นพื้นที่แทน ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

 

 

 

(14 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรดาข้าราชการและประชาชนทั้งหวัดได้มีการวิพากวิจารณ์กรณีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผวจ.นครศรีธรรมราช ได้มีคำสั่งที่ น.ศ. 00181/ว.2593 ลงวันที่ 10 พ.ค. 2562 ให้โยกย้ายข้าราชการดังต่อไปนี้ 1.นายสมคิด กาฬสุวรรณ ปลัดอาวุโสอำเภอทุ่งสง เป็นปลัดอาวุโส อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 2.นายวัชระ ยอดระบำ ปลัดป้องกันอำเภอทุ่งสง ไปเป็นปลัดอำเภอพิปูน จ.นครศรีธรรมราช 3.นางปราณี กุญจรินทร์ ปลัดอำเภอทุ่งสง ไปเป็นปลัดอำเภอปากพนัง 4.นายพิศิษฐ์ คงตุก ปลัดอำเภอทุ่งสง ไปเป็นปลัดอำเภอทุ่งใหญ่ 5.นายสุรสิทธิ์ รักทอง ปลัดอำเภอทุ่งสง ไปเป็นปลัดอำเภอนาบอน จ.นครศรีธรรมราช 6. นางเกษร พุ่มมณี เสมียนตราอำเภอทุ่งสง ไปเป็นเสมียนตราอำเภอทุ่งใหญ่ 7.นายจักรพันธ์ ศรีจันทร์ ปลัดอำเภอทุ่งสง ไปเป็นปลัดอำเภอเชียรใหญ่ นายภาณุวัฒน์ หมื่นพล พนักงานราชการอำเภอทุ่งสง ไปเป็นพนักงานราชการอำเภอนาบอน จ.นครศรีธรรมราช

คลิป2

โดยในคำสั่งเดียวกันนี้ ผวจ.นครศรีธรรมราช มีคำสั่งแต่งตั้ง นายศรีวิทย์ ช่วยสงค์ ปลัดอำเภอนาบอน เป็นปลัดอำเภอทุ่งสง นายสงวนพงษ์ พินสุวรรณ ปลัดอาวุโสอำเภอหัวไทร เป็นปลัดอาวุโสอำเภอทุ่งสง นายศุภกิจ เกศสุรินทร์ ปลัดอำเภอพิปูน ไปเป็นปลัดอำเภอทุ่งสง น.ส.สายฝน พรหมแก้ว ปลัดอำเภอจุฬาภรณ์ เป็นปลัดอำเภอทุ่งสง น.ส.พรศรี พรหมจันทร์ เสมียนตราอำเภอทุ่งใหญ่ ไปเป็นเสมียนตราอำเภอทุ่งสง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. 2562 เป็นต้นไป.

ภาพ/ข่าว   ยุทธนะ  เตมะศิริ สำนักข่าวทีนิวส์นครศรีธรรมราช

คลิป3

ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ยุทธนะ เตมะศิริติดตามข่าวอื่นๆ