การประปาส่วนภูมิภาค แจงแล้ว หลังแม่ค้าขายหมู เจอบิลค่าน้ำ 8 พัน กว่า

จากกรณีที่เกิดเหตุการณ์ แม่ค้าหมูเมืองเบตงช็อก ! ค่าน้ำประปาพุ่งแปดพันกว่าบาท และบ้านอีกหลังไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ค่าน้ำเดือนเมษายน นั้น การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มิได้นิ่งนอนใจกับความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นและขอเรียนชี้แจงว่า กปภ.สาขาเบตง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบยังบ้านของผู้ใช้น้ำทั้ง 2 หลัง ในพื้นที่ อ.เบตง   จ.ยะลา เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้

 

อ่านข่าวก่อนหน้า เเม่ค้าขายหมู เจอบิลค่าน้ำ 8 พัน

 

กรณีที่ 1 คุณอัจฉรา เฟื่องขจรศักดิ์ บ้านเลขที่ 15 ถ.มงคลประจักษ์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา  ร้องเรียนกรณีค่าน้ำสูงผิดปกติพุ่งสูงแปดพันกว่าบาท กปภ.สาขาเบตง ได้ลงพื้นที่และเข้าพบเจ้าบ้านผู้ร้องเรียนเพื่อทำการตรวจหาสาเหตุความผิดปกติด้วยการตรวจสอบสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำทั้งสามชั้น และก๊อกน้ำนอกอาคาร ผลการตรวจสอบไม่พบท่อแตกรั่วภายในบ้าน นอกจากนี้ยังได้ทดสอบความเที่ยงตรงของมาตรวัดน้ำถึง 2 ครั้ง รวมถึงได้มีการใช้มาตรวัดน้ำเครื่องใหม่ที่ยังไม่ได้ใช้งานต่อพ่วงกับมาตรวัดน้ำของผู้ใช้น้ำบ้านหลังดังกล่าว พร้อมเปิดน้ำลงถังน้ำขนาด 100 ลิตร ผลการทดสอบปรากฏว่ามาตรวัดน้ำทำงานปกติทั้ง 2 ครั้ง

 

 

ซึ่งการตรวจสอบนั้นได้มีเจ้าบ้านและสื่อมวลชนร่วมสังเกตการณ์ด้วย โดย กปภ.สาขาเบตง ได้ชี้แจงข้อมูลให้ผู้ใช้น้ำทราบในเบื้องต้นว่าปริมาณน้ำตามใบแจ้งหนี้เป็นปริมาณน้ำที่ผ่านมาตรวัดน้ำจริง ซึ่ง กปภ.สาขาเบตง จะทำหนังสือแจ้งให้ผู้ใช้น้ำรับทราบเป็นทางการอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ค่าน้ำประปาสูง ผู้ใช้น้ำสามารถติดต่อ กปภ.สาขา เพื่อดำเนินการยื่นขอผ่อนชำระค่าน้ำประปาได้

 

 


 

กรณีที่ 2 คุณวิชัย เฟื่องขจรศักดิ์ บ้านเลขที่ 4 ถ.มงคลประจักษ์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา ร้องเรียนกรณีไม่ได้รับใบแจ้งหนี้และค่าน้ำประปาเดือนเมษายนสูงกว่าปกติ กปภ.สาขาเบตง ได้ตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยการแสดงสถิติการใช้น้ำย้อนหลังให้ผู้ใช้น้ำรับทราบ ซึ่งปรากฏว่าสถิติการใช้น้ำในแต่ละเดือนใกล้เคียงกัน เพียงแต่ในเดือนเมษายนที่ผ่านมามีการใช้น้ำเพิ่มกว่าปกติเพียง 10 หน่วย ส่วนใบแจ้งหนี้ที่ผู้ใช้น้ำไม่ได้รับนั้น จากการสอบถามพบว่าผู้ใช้น้ำได้รับใบแจ้งหนี้ครบทุกเดือน แต่ในเดือนเมษายนใบแจ้งหนี้สูญหาย อาจจะมีสาเหตุมาจากลมพัดหลุดหายไป ทั้งนี้ กปภ.สาขาเบตง ได้แจ้งให้ผู้ใช้น้ำรับทราบและเข้าใจแล้ว โดยจะมีโครงการติดตั้งกล่องรับใบแจ้งหนี้ให้กับผู้ใช้น้ำต่อไป


อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้น้ำต้องการทดสอบความคลาดเคลื่อนของมาตรวัดน้ำ สามารถยื่นคำร้องได้ที่ กปภ.สาขา ในพื้นที่ที่ท่านใช้บริการ และหากไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ กปภ.สาขาเบตง โทร. 0 7323 0451 หรือ PWA Contact Center 1662


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกรุณานำข้อเท็จจริงดังกล่าวเผยแพร่ให้ประชาชนทราบต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ดลวรรธน์ โพธิชาธาร

ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : การประปา  ค่าน้ำประปา  การประปาภูมิภาค 

ติดตามข่าวอื่นๆ