ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ม.128พรป.การลต.ปมสูตรคำนวณสส.ไม่ขัดรธน.มาตรา91

(8 พฤษภาคม)  ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ ได้นัดลงมติในสำนวนคำร้องกรณีผู้ตรวจการแผ่นดิน (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา231(1)ว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 128

 

มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 หรือไม่แล้ว เห็นว่า  กรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 231 (1) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561 มาตรา7(1)ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้ จึงมีคำสั่งรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย

 

 


 

หากแต่ก่อนหน้านี้ 'นายรักษเกชา แฉ่ฉาย' เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลงมติเอกฉันท์ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 128 มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 หรือไม่ โดยเห็นว่า วิธีการคำนวณหาจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ (ปาร์ตี้ลิสต์) ตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 128 ได้เพิ่มข้อความต่าง ๆ ทำให้การคำนวณผลลัพธ์เพื่อหา ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 มีปัญหา

 

 


ทั้งนี้ โดยมาตรา 128 ได้เพิ่มหลักเกณฑ์ "มากกว่า" และ "ต่างไปจากที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้"  ทั้งนี้อนุมาตราที่เพิ่มมา ได้แก่ (4) (6) (7) ในขณะที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้คำนวณหาจำนวน "ส.ส. พึงมี" แต่มาตรา 128 ไปเพิ่มเป็น"ส.ส.พึงมีเบื้องต้น"เป็นเหตุให้การคำนวณหา ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ได้ผลลัพธ์ไม่เป็นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 จึงมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 ให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไป

 

นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าว ยังรายงานอีกว่า กรณีนี้ 'นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ' อดีตผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) และนายวิรัตน์ กัลยาศิริ อดีตผู้สมัคร ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เป็นผู้ยื่นคำร้องขอให้ผู้ตรวจฯพิจารณาส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าวิธีการคำนวณหาจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. มาตรา 128 มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 หรือไม่

 

 

 

ล่าสุด วันนี้ 8 พ.ค.62 เวลา 09:30 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้อง กรณี ผู้ตรวจการแผ่นดิน (ผู้ร้อง) มาตรา 231 (1) ว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ. ศ. 2561 มาตรา 128 มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 91 หรือไม่ ตุลาการซึ่งเป็นองค์คณะทุกคนได้ทำความเห็นส่วนตนเป็นหนังสือ พร้อมทั้งแถลงด้วยวาจาต่อที่ประชุมและที่ประชุมได้ปรึกษาหารือร่วมกันแล้วลงมติ

 

ปรากฏผลการลงมติว่าสารโดยมติเอกฉันท์ วินิจฉัยว่ารัฐธรรมนูญมาตรา 91 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 128 เป็นบทบัญญัติที่มีหลักการเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณ และคิดอัตราส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเพื่อให้ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจำนวน 150 คน ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 83 วรรคที่ 1 (2) แม่บทบัญญัติพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ. ศ. 2561 มาตรา 128 มีการบัญญัติรายละเอียดเพิ่มเติมจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 91

 

แต่ก็เป็นเพียงการกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีคำนวณอัตราส่วนเพื่อให้ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อให้ครบจำนวนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด โดยกำหนดวิธีการคิดคำนวณในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรให้ครบ 150 คนดังปรากฏรายละเอียดตามมาตรา 128 วรรคหนึ่ง (๒)(๓)(๔)(๕)(๖)และ(๗) ซึ่งเป็นไปตามหลักการและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา 91/1 และวรรคสามแล้วจึงวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ. ศ. 2561 มาตรา 128 ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 91 จึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดีเดย์ 8 พ.ค. !! จับตาศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้อง วินิจฉัยแต่งตั้งกรรมการสรรหา ส.ว. ขัดกฏหมายหรือไม่?

เปิดพ.ร.ป.รัฐธรรมนูญ “คณะกรรมการเลือกตั้ง” เขียนชัดเรื่องกรอบ “การสืบสวน การไต่สวนฯ” จับตา“หุ้นวี-ลัค มีเดีย” ไม่พ้นจบด้วยศาลวินิจฉัย!

ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 7ต่อ2 ไม่รับวินิจฉัย"สูตรคำนวณสส.ปาร์ตี้ลิสต์"

ด่วน! "กกต." มีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยสูตรคำนวณส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ!

"ท่าน​ ส.ส.​ปิยะบุตร"​ ที่เคยบอกว่า​ "(กษัตริย์) ​ต้องสาบานต่อสภาผู้แทนว่าจะพิทักษ์รัฐธรรมนูญ" จะทำอย่างไรในรัฐพิธี​เปิดประชุมรัฐสภา!!

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineติดตามข่าวการเมือง


เรียบเรียงโดย
ธัญญา พัชรวงศ์ศักดา

ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : เลือกตั้ง62  ศาลรัฐธรรมนูญ 

ติดตามข่าวอื่นๆ