ม.จ.จุลเจิม ประกาศสนองพระเดชพระคุณจนกว่าจะตาย ฐานะทหารราชองครักษ์

จากกรณี ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๑๖ ข   ประกาศ   เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า กับเหรียญรัตนาภรณ์  และพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า  กับเหรียญรัตนาภรณ์ และพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้

 

 

 

๑. พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า   ชั้น ปฐมจุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่  ๒

 

๒. หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า  ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓

 

 ๓. พลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล เป็น พลเอก กับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่  ๓

 

 

 


 

๔. หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓

 

๕. พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เป็น พลเอก กับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓

 

 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

ประกาศ  ณ วันที่  ๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่  ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

 

ล่าสุดวันนี้(8พ.ค.) พลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ได้โพสต์ข้อความพร้อมประกาศราชกิจจาฯลงในเฟซบุ๊ก Chulcherm Yugala ระบุถึงความรู้สึกต่อพระเมตตาดังกล่าวว่า

 

เนื่องในมงคลวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ “พลเอก” พร้อมทั้งพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.) และ. เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓ และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณประดับยศพระราชทานแก่ข้าพระพุทธเจ้าในวันนี้ (๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒) ยังความปลาบปลื้มปีติโสมนัสและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นหาที่สุดมิได้แก่ข้าพระพุทธเจ้า

 

ข้าพระพุทธเจ้าพร้อมสนองพระเดชพระคุณปกเกล้าปกกระหม่อมตราบชีวิตจะหาไม่ ทั้งในฐานะทหารราชองครักษ์ และในฐานะสมาชิกราชสกุล ด้วยความจงรักภักดีในพระองค์และพระบรมราชจักรีวงศ์สืบไป

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล และครอบครัว

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ม.จ.จุลเจิมโพสต์ด้วยทรัพย์ส่วนพระองค์ทั้งสิ้น เพื่อพสกนิกรของพระองค์

ม.จ. จุลเจิม โพสต์ หลัง ในหลวง ร.10 อัญเชิญพระบรมราโชวาท ร.9

ม.จ.จุลเจิม ชี้พรรคคนรุ่นใหม่ ไม่เคยใช้คำว่า ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

อย่าเลือก !!! "ม.จ.จุลเจิม" ให้คิด พรรคที่ไม่เห็นคุณค่าสถาบัน เท่ากับดูถูกคนทั้งแผ่นดิน จับตา ทษช.หนาวๆ ร้อนๆ

ม.จ.จุลเจิมโพสต์ อย่าเลือกพรรคที่ไม่เห็นคุณค่าสถาบัน เท่ากับดูถูกคนทั้งแผ่นดิน


ติดตามข่าวสารทาง Lineติดตามข่าวการเมือง


เรียบเรียงโดย
กองบรรณาธิการข่าวการเมือง

ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : ม.จ.จุลเจิม ยุคล  หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล  ในหลวง 

ติดตามข่าวอื่นๆ