สถ. พร้อมใจถวายพระพรชัยมงคล “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี ณ บริเวณหน้าอาคาร 4 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

 

ในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “ในโอกาสมหามงคลของแผ่นดินครั้งนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมใจสมัครสมานกตัญญุตาและเทิดทูนในพระมหากรุณาธิคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ด้วยสำนึกในพระราชปณิธาน พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงบำเพ็ญปฏิบัติ ด้วยน้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมล้น ด้วยพลังแห่งจิตอาสาอันเข้มแข็งสามัคคีทั่วทั้งแผ่นดิน อันเป็นโครงการที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงมีพระบรมราโชบายให้ริเริ่ม อันก่อให้เกิดความเป็นปึกแผ่น ความสงบร่มเย็น ต่อประเทศชาติและนำมาซึ่งความสุขแก่ประชาชนโดยแท้”

 


 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
เนตรณดา จักษุสุวรรณ

ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  รัชกาลที่10  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 

ติดตามข่าวอื่นๆ